Nieuws

Bezoek aan de Buitenhof

Kortgeleden was ik op bezoek bij een betrokken bewoner van de wijk De Buitenhof -mijn eigen wijk-. Al lopende door de wijk hebben we het gehad over een aantal zaken waar zorgen over zijn, beter kunnen en meer aandacht behoeven vanuit de gemeente en de politiek. Onderwerpen zoals onderhoud van de openbare ruimte, zorgen over de toename van het verkeer als gevolg van de Lidl aan de Griegstraat, overlast van ganzen en het grofvuil naast de containers zijn niet onbekend. De komende jaren krijgt De Buitenhof daarom extra aandacht van de gemeente. 

 

Lees verder

Bouwen in een tuin; dat willen we niet

Naar aanleiding van een bouwplan aan de Rotterdamseweg 13 is GroenLinks zich eens gaan verdiepen in het hele traject van de uitgebreide procedure met ruimtelijke onderbouwing. Voor dat plan wordt een vergunning afgegeven voor bouwen in een tuin, ondanks dat de regels in het bestemmingsplan dat niet toelaten. Met medewerking van de gemeente is de bouw van twee woningen voorbereid en wordt gemotiveerd waarom van het bestemmingsplan is afgeweken. Het plan is in de Commissie Ruimte & Verkeer aan de raad voorgelegd voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB). GroenLinks heeft daar enorm veel moeite mee.

Lees verder

Incassovrije wijken dankzij EMMA

GroenLinks pleit al langer voor incassovrije wijken in Delft. GroenLinks wil dat de gemeente met vrijwilligers, woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en andere schuldeisers samenwerkt, zodat schulden zo snel mogelijk gesignaleerd en aangepakt worden. Dit voorkomt het opstapelen van boete op boete bij schulden en het ontstaan van bijkomende problemen. De incassovrije wijken komen er in Delft. Dankzij EMMA.

Lees verder

Brede steun voor de mantelzorger in de raad

GroenLinks heeft er voor gezorgd dat dagbesteding ingezet kan worden om de mantelzorger te ontzorgen. Dit n.a.v. het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de nieuwe Wmo-verordening 2019. Deze verordening is in de raad van 20 december vastgesteld. Ook verandert de manier van waarderen van de mantelzorger. De gemeente betrekt mantelzorgers bij de nieuwe invulling hiervan. GroenLinks heeft met brede steun van de raad twee aanpassingen in de verordening gerealiseerd.

Lees verder

GroenLinks blijft bezorgd om locatie Kruisstraat

De gemeente Delft moet het braakliggende terrein aan de Kruisstraat opleveren aan projectontwikkelaar Kennemerland. Dat heeft de rechter beslist, aldus wethouder Huysmans in de commissie Ruimte en Verkeer. GroenLinks vindt dat erg jammer, want het is daarmee onzeker of er een goed plan komt voor deze belangrijke plek in de binnenstad.

 

Lees verder

Delft kleurt oranje: geweld tegen vrouwen moet stoppen

Op zondag 25 november wordt de Botanische Tuin van de TU Delft oranje gekleurd met drie Balinese vlaggen. Dit is een gezamenlijk initiatief van Delftse (vrouwen)organisaties om aandacht te vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. GroenLinks staat vierkant achter deze actie op de Dag van Geweld tegen Vrouwen, want actie is helaas hard nodig. Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer én de samenleving.

Lees verder