Standpunten

GroenLinks is Links

GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen - door betaald werk of vrijwilligerswerk. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Die mensen die het op eigen kracht niet lukt, worden ondersteund door de gemeente. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer laten groeien. De zorg wil GroenLinks beter en dichter bij huis organiseren. GroenLinks wil dat mensen de zorg krijgen die nodig is. En dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft.

GroenLinks is Groen

Behoud van groen in en rond Delft en het vergroenen van Delft blijft voor GroenLinks een speerpunt. Wij willen dat mensen kunnen wonen in een prettige omgeving, veilig en gezond voedsel kunnen eten en genieten van natuur bij huis.​ GroenLinks zet zich ook in voor de overstap naar een duurzame economie die draait op zon, wind en aardwarmte in plaats van op kolen en gas. Daarmee zorgen we voor meer werk, een leefbare aarde en betaalbare energie. Om dit alles te kunnen realiseren blijft een goede samenwerking tussen gemeente, maatschappelijk middenveld, ondernemers en burgers in Delft een prioriteit.

Het hele GroenLinks verkiezingsprogramma

Een duurzaam verkiezingsprogramma voor eerst de mensen, en daarna pas de cijfers. Download hieronder het programma 2014-2018 van GroenLinks Delft.