Nieuws

Naaktrecreatie

Al jaren heerst er onduidelijkheid over het naakt recreëren in het Delftse Hout. Groenlinks wilde hier helderheid over en diende daarom samen met D66, Onafhankelijk Delft en de Fractie van Koppen een motie in. Een nipte meerderheid in de raad stemde niet in met het voorstel om een naaktstrand in het Delftse Hout toe te wijzen.

Lees verder

Die ballon gaat niet op

Op initiatief van Groenlinks heeft de gemeenteraad besloten om het oplaten van ballonnen in Delft te verbieden. Elk jaar worden in Nederland tussen de anderhalf en twee miljoen ballonnen opgelaten. Maar wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden. Dieren stikken door het eten van ballonresten of raken verstrikt in de lintjes.

Lees verder

#teamGroenLinksDelft bekend!

Frank van Vliet wordt de lijsttrekker van GroenLinks Delft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De ledenvergadering stelde woensdag de kandidatenlijst vast. De lijst toont een mix van ervaren raadsleden en nieuwe gezichten, diverse achtergronden en uiteenlopende deskundigheden.

Lees verder

In de schulden en huis kwijt na detentie of opname

Mensen die worden opgenomen in een instelling of in hechtenis worden genomen blijken onbedoeld schulden op te bouwen. Na hun opname of hechtenis kunnen die schulden zo ver zijn opgelopen dat zij zelfs hun huis kwijt raken. GroenLinks heeft in de begrotingsraad aandacht gevraagd voor deze kwetsbare groep. Daarop heeft het college toegezegd om uit te zoeken hoe dit kan. Voorkomen moet worden dat deze mensen op straat komen en gebruik moeten maken van dure voorzieningen als Beschermd Wonen. Dat bespaart de gemeente geld en de mensen waar het om gaat leed.

Lees verder

Delft krijgt straatnaamborden met onderschrift

GroenLinks wil dat straatnaamborden in Delft worden voorzien van een onderschrift, net zoals dat in heel veel andere gemeenten al het geval is. Het is niet alleen nuttig, maar ook leerzaam om te weten naar wie of wat een straat vernoemd is. Tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2018 hebben we het College gevraagd om met de Commissie voor Straatnaamgeving in overleg te gaan om dit te realiseren. De wethouder vindt het ook een goed idee, en is bereid om eraan mee te werken.

Lees verder

Zorgen over dreigende tekorten in Sociaal Domein

Tijdens de begrotingscommissie sprak GroenLinks haar zorgen uit over de dreigende tekorten in het Sociaal Domein. Deze ontstaan door een groeiend aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp en ondersteuning. Het groeiend aantal cliënten is te verklaren doordat kinderen en volwassenen steeds eerder bij de gemeente terecht komen voor hulp. Dat is een positieve ontwikkeling, maar dan is er de komende jaren wel meer geld nodig om iedereen de hulp en ondersteuning te kunnen geven die nodig is. Terwijl de gemeente minder geld krijgt van het Rijk.

Lees verder

Pagina's