Nieuws

Wisseling van de wacht in de fractie

In de raadsvergadering van 30 januari 2020 neemt Rinske Wessels afscheid als raadslid en wordt ze opgevolgd door Cheraldine Osepa. Daarnaast zal Claudia Hofemann als commissielid worden geïnstalleerd.

 

Lees verder

Delft zet in op zonnepanelen en aardwarmte bij energietransitie

Voorstel van GroenLinks Delft voor een raadswerkgroep Energietransitie is aangenomen

Er komt een Delftse raadswerkgroep over de Energietransitie. In de werkgroep met afvaardiging van de tien politieke partijen worden de raadsleden technisch goed geïnformeerd over zaken rond de energietransitie naar duurzame bronnen. De stappen om naar een de Regionale Energie Strategie (RES) te komen worden hier onder andere in besproken. Een voorstel van GroenLinks Delft hiervoor is onlangs goedgekeurd in de gemeenteraad. “Hiermee kunnen we als raad op de goede momenten goed geïnformeerd het politieke debat voeren en gedegen samen keuzes maken”, vertelt fractielid Rinske Wessels.

Lees verder

Motie GroenLinks voor een mooie toekomst van Tanthof én scholen is aangenomen.

Of de scholen in Tanthof samen gaan in één nieuw gebouw in het midden van Tanthof is voor GroenLinks geen uitgemaakte zaak. De gemeente gaat samen met alle betrokkenen goed bekijken wat er goed is voor de toekomst van de wijk Tanthof. De scholen worden daar ook bij uitgenodigd. De motie daarover van GroenLinks Delft is op 28 november aangenomen door de gemeenteraad.

De motie is ingediend naar aanleiding van de ‘scholenschuif.’ Omdat het leerlingenaantal in Tanthof terugloopt, willen schoolbesturen de drie scholen voor 1050 leerlingen op één locatie. De gemeente onderzoekt nu het Abtswoudsepark en de Kinderboerderij op haalbaarheid. Dit zijn beide groene zones die bewoners graag willen behouden. Dit plan leidde dan ook tot veel protest in de wijk: 500 bewoners uit Tanthof demonstreerden en nog eens 870 bewoners stuurden aan de gemeenteraad een kaartje met de boodschap: Houd de scholen op hun plek!

 

Lees verder

Doe mee met GroenLinks Delft

Doe mee GroenLinks

In de rubriek ‘Doe Mee’ halen we steeds enkele activiteiten van de afdeling voor het voetlicht. Meer mogelijkheden vind je op de webpagina ‘Doe Mee’ van GroenLinks Delft.  Zin om mee te doen? Stuur een berichtje. Wil je iets doen maar zit er nu niks voor je bij, geef dan je interesses door aan het bestuur ( bestuur@groenlinksdelft.nl ). En wil je eerst gewoon eens komen kijken en luisteren, lees dan de berichten over de diverse bijeenkomsten, elders in deze Nieuwsbrief en op de website.  (A.L.)

Lees verder

Geslaagde Delftse duurzaamheidsavond & ALV

Op 13 november jl. kwamen Delftse GroenLinksleden en sympathisanten bij elkaar in gebouw De Zuster. Tijdens de bijeenkomst werden verscheidene voor Delft actuele duurzaamheidsthema’s voor het voetlicht gebracht door wethouder Stephan Brandligt en diverse raadsleden. De daaruit volgende discussies waren geanimeerd en smaakten volgens veel aanwezigen naar meer. Voorafgaand aan de inhoudelijke gesprekken werd door een aantal mensen samen gegeten.

Lees verder