Nieuws

Vacature Campagneleider GroenLinks Delft

Delft, bedankt!

Na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar maakt GroenLinks zich alweer op voor de aankomende verkiezingen: de Provinciale Statenverkiezingen (20 maart 2019) en de Europese Parlementsverkiezingen (23 t/m 26 mei 2019). Om de campagne in goede banen te leiden is GroenLinks Delft op zoek naar een nieuwe campagneleider. Voel jij je geroepen om het momentum van de afgelopen tijd vast the houden? Solliciteer dan om als campagneleider ook in de komende verkiezingen klinkende resultaten te behalen in Delft.

De campagneleider is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van een (permanent) campagneplan. Dit houdt o.a. in het aansturen van vrijwilligers, onderhouden van contacten binnen en buiten de partij en voorbereiden van interactie met de pers. We voeren in principe continu campagneactiviteiten uit (zoals huis-aan-huis en overige bijeenkomsten), wat betekent dat je direct aan de slag kan gaan!

Lees verder

Inrichting Agathaplein: daar gaan we samen over!

Zondag wordt er een manifestatie gehouden voor het behoud van het Agathaplein. GroenLinks vindt het goed dat mensen zich laten horen. Dat getuigt van grote betrokkenheid. Aan het betrekken van mensen heeft het in het proces rond Prinsenhof ontbroken. Als je aan de slag gaat met zo'n belangrijke plek in de stad, dan doe je dat samen met bewoners, organisaties, ondernemers en vakspecialisten. Dat is Delfts doen!

Lees verder

Rechtvaardige behandeling op basis van vertrouwen

GroenLinks vindt het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden op een rechtvaardige manier behandeld worden op basis van vertrouwen. Werkconsulenten en inkomensconsulenten in Delft dienen mensen die afhankelijk zijn van een uitkering serieus te nemen. Nieuwe onderzoeken wijzen uit, dat een strenge en intimiderende benadering averechts werkt bij het mensen uit de schulden en uitkering helpen. GroenLinks wil dat beleid en uitvoering aangepast worden aan de aanbevelingen van deze onderzoeken. Daarom heeft GroenLinks in januari de motie gesteund om de aanbevelingen uit het WRR-rapport ter harte te nemen. We hebben dit punt ook nadrukkelijk in het coalitieakkoord gezet. Als mensen doelbewust ten onrechte gebruik maken van een uitkering dan dient dat uiteraard te worden aangepakt.

Lees verder

Algemene beschouwingen coalitieakkoord Delft

In de gemeenteraad is het nieuwe coalitie-akkoord besproken. Fractievoorzitter Frank van Vliet sprak namens de fractie zijn enthousiasme uit over het akkoord dat STIP, D66, VVD, PvdA en GroenLinks hebben gesloten voor de komende vier jaar. Het is een duurzaam akkoord, het is een sociaal akkoord en het is een akkoord dat uitstraalt: we doen het samen met de stad.

Lees verder

Coalitieakkoord voor Delft bereikt

De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben vandaag een coalitieakkoord bereikt voor de periode 2018-2022. Op maandag 4 juni ondertekenen de onderhandelaars het akkoord, waarna ze het aanbieden aan de gemeenteraad.

Lees verder