Nieuws

Terugblik Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Op 1 juni jl. heeft de Algemene Leden Vergadering van de afdeling GroenLinks Delft plaatsgevonden in het buurthuis OnderDeSchie. Het bestuur is blij met het draagvlak bij de leden en de positief kritische vragen die gesteld werden. De opkomst was goed, de locatie leuk en het zonnetje bij de borrel na afloop heel fijn!

De belangrijkste punten van de ALV samengevat:

Lees verder

GroenLinks maakt het verschil in duurzaamheid Delft

Delft moet in haar Klimaatadaptatiestrategie meer rekening houden met droogte. Dat heeft de GroenLinks-fractie aangegeven in de Gemeenteraadsvergadering van 16 mei. Ook moet er een duidelijk uitvoeringsplan komen, met daarbij de budgets per stap.

Lees verder