De afdeling Delft bestaat uit alle GroenLinks-leden uit de gemeente Delft. De afdeling biedt leden de mogelijkheid mee te denken en te discussiëren over het Delftse gemeentebeleid, maar ook over de provinciale, landelijke en Europese politiek. 

Met name wordt ook de Delftse GroenLinks-gemeenteraadsfractie ondersteund en kritisch gevolgd; onder meer ook via een aantal werkgroepen waarin activiteiten georganiseerd, meningen gevormd en ideeën ontwikkeld worden door de leden. Ook draagt de afdeling zorg voor de opstelling van gemeentelijke verkiezingsprogramma's en het voeren van lokale verkiezingscampagnes, en worden openbare discussie-bijeenkomsten georganiseerd, zoals Politieke Café's. Jaarlijks wordt ook twee maal een Algemene LedenVergadering (ALV) gehouden: één in het voorjaar en één in het najaar.

De afdeling is een onderdeel van de landelijke partij GroenLinks, maar voert haar eigen beleid.

De afdeling Delft kent vele actieve leden en bouwen we een gezamenlijk campagne om het GroenLins geluid verder te verspreiden. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Als vrijwilliger en/of via donatie.

Met jouw bijdrage zijn we overal zichtbaar, organiseren we leuke (on-line) evenementen en verspreiden we ons verhaal in elke wijk, buurt en straat. Met jouw bijdrage zorgen we voor een mooier en schoner Delft, waar iedereen kansen krijgt en zorgt voor elkaar. Dank voor je steun!