In de vorige afleveringen interviewden we Klaas Herrema, Cheraldine Osepa en Frank van Vliet.  Deze keer spreken we met Deyar Jaff. In zijn introductie op de website van GroenLinks-Delft stelt hij onder meer: “Een beter Delft voor iedereen. Een Delft waar niemand achter hoeft te blijven en iedereen de mogelijkheden krijgt om in zijn of haar kracht te staan. Een veilige en aantrekkelijke stad die bruist, zonder dat daarbij de leefbaarheid van haar burgers in het geding komt. Een sportief Delft met accommodaties die voldoen aan de wensen van haar bewoners en hen uitnodigt tot een gezonde levensstijl.”

Hoe zou je jezelf als GroenLinks-raadslid typeren?

Ik houd vooral van een goed gesprek, constructief en scherp op de inhoud. Mijn stijl is daarom vaker beschouwend, dan dat ik per se op zoek naar het maken van een statement. Vaak werk ik naar een gesprek toe door met verschillende partijen al wat te praten. Zo blijf ik in verbinding. En vaak leidt dat naar elkaar wat gunnen en blijven we effectief. In de Delftse raad zie ik overwegend meer een constructief gesprek, dan politiek gekronkel.  Dat ligt me.

Anderen zeggen wel eens over mij: je bent vrij autonoom, niet per se de doorsnee GroenLinkser - wat dat ook mag zijn. Dat klopt denk ik wel. Ik zal iets als ‘veiligheid’ bijvoorbeeld niet aan rechts overlaten, zodat het gesprek polariseert. Zo kunnen we ook corrigeren, het bijvoorbeeld niet alleen over gewelddadig jihadisme hebben, maar over extremisme in bredere zin. 

Uiteraard zorg ik ervoor  dat het GroenLinks-verhaal duidelijk zichtbaar blijft en we niet op principiële punten inleveren. Bij de verduurzaming van de economie, bijvoorbeeld. Versterking en verduurzaming van de Delftse economie is nodig. In het plannen maken zeg ik dan: betrek iedereen erbij, dus bijvoorbeeld ook het ROC en niet alleen de universiteiten.  

Onze blik is vooruit gericht, zonder de vragen van nu te vergeten: we moeten er voor zorgen dat we over honderd jaar nog een goed leven hebben.   

Wat heeft GroenLinks volgens jou de afgelopen jaren voor elkaar gekregen?

Best veel, vind ik. Soms met hulp van anderen, bijvoorbeeld bij het investeren in de Prinsenhof. Het is een pareltje in de stad, erg belangrijk zowel op gebied van cultuur als historie. Dat GroenLinks de grootste partij is, heeft daarbij zeker geholpen.
We vragen aandacht voor de economische positie van Delft in de regio, samen met andere partijen en bedrijven en investeren hierin. Het verduurzamen en bestendigen van toekomstige banen op alle niveaus is hierbij ons uitgangspunt.

Met de sportagenda, die op dit moment wordt uitgevoerd, wordt wat betreft het sporten in Delft in ieder geval weer een stap vooruit gezet. Tegelijkertijd vragen wij om een inrichting van de openbare ruimte die multifunctioneler is dan nu. Corona heeft het zichtbaarder gemaakt: we moeten onze openbare ruimte ook vanuit het sporten inrichten. Mensen sporten allang niet meer alleen binnen verenigingen en zeggen eerder ‘ik wil sporten wanneer het me uitkomt’. Dan moet sport ook in de eigen buurt kunnen, en bereikbaar zijn voor iedereen (zie op dit moment bijvoorbeeld de skatebaan). Deze veranderde behoeften betekenen ook iets voor de traditionele sportverenigingen. Die zullen moeten meegaan, en soms samengaan.

Het zou mooi zijn als we het aantal toeristische trekpleisters konden verbreden op andere plekken in de stad dan alleen de binnenstad, bijvoorbeeld met het prachtige park in Buitenhof. We hebben een prachtig groengebied, dat kun je wat mij betreft veel beter benutten, door het meer onderdeel van de wijk te maken. Met de toekomstige gebiedsontwikkeling, moeten we daar ook scherp op blijven. Ik zet me er voor in.

Daarnaast zie je dat de energietransitie hoog op de agenda van Delft staat. Hier zijn hele concrete stappen gezet, in bijvoorbeeld klimaat-adaptief bouwen. Dat wil zeggen dat bij ieder nieuw te ontwikkelen project goede wateropslag, hittestress en groen randvoorwaarden zijn.

Wat is je motivatie om je, inmiddels vier jaar geleden, kandidaat te stellen voor de gemeenteraad?

Ik had ideeën over de stad en wilde mijn stem laten horen. Belangrijk voor mij is dat de raad een goede representatie van de stad is. De samenstelling (de laatste tijd gaat dat gelukkig steeds beter) van raden, is vaak best homogeen vind ik en dat wilde ik anders. In Delft is dat ook goed te zien. Wij zijn de enige fractie waarbij het op alle aspecten echt een gemengde groep is. Daarnaast wilde ik heel graag iets terug doen, voor de stad. Delft heeft mij warm opgevangen en veel gegeven. Het voelt voor mij als een soort plicht om daar iets tegenover te zetten.

Stel dat iemand zich kandidaat stelt voor de gemeenteraad, welke tips heb je dan vanuit jouw ervaring?

Nou, het eerste is: reserveer voldoende tijd en bouw rust in. Naast een baan en een privéleven is het best veel. Verder: hou je netwerk in de gaten en investeer in relaties. Ook is het de kunst om flexibel te zijn en toch je principes niet te verloochenen. O ja, en heldere taal is nodig, soms realiseren wij ons  dat te weinig. Niet iedereen is dagelijks bezig met ons werk, je moet het daarom voor iedereen begrijpelijk en soms zelfs tastbaar proberen te maken. Om maar een voorbeeld te noemen: als een dokter in jargon gaat spreken, snap ik er ook niets van.

Wat mij betreft zou het raadslidmaatschap een fulltime job moeten zijn: dan zouden we als raadsleden ook veel meer kunnen bereiken, ons meer kunnen laten zien in de stad.    

Het raadslidmaatschap vind ikzelf verrijkend en je kunt lokaal impact hebben. Een belangrijke tip is ook: heb gewoon plezier. Je kunt grappen maken, succes boeken, geboeid zijn door de ontwikkeling van de stad.

De stad is wel eerder een mammoetschip dan een speedboat, en daar moet je tegen kunnen. Je ziet dat in allerlei kwesties terug. De discussie over vuurwerk tijdens de jaarwisseling, bijvoorbeeld. Ligt best moeilijk. We hebben er als GroenLinks nu voor gekozen om niet te blijven hameren op onmiddellijke maatregelen – voor zover de gemeente daar zeggenschap over heeft – maar de situatie met corona te gebruiken om vuurwerk tijdens Oud en Nieuw af te bouwen. In de raad is er trouwens nog  weinig draagvlak voor een verbod. Maar ik zie wel dat het tij aan het keren is.

Hoe gaat het er de komende jaren volgens jou uitzien? Wat zijn de uitdagingen voor GroenLinks Delft?

Ik zie een heleboel uitdagingen:

We zullen echt iets moeten met de woningopgave en daarbij ook inzetten op mogelijkheden voor een wooncarrière (doorschuiven als de leefsituatie verandert). We moeten vasthouden aan de eis van 30% sociale woningbouw. En bij de Schieoevers moeten we er op blijven letten dat het een inclusieve omgeving wordt en niet eentje voor alleen yuppen.

We moeten koersvast blijven als het gaat om investeringen in de positie van Delft in de regio, en het verduurzamen van de economie en de arbeidsmarkt, voorrang voor voetgangers en fietsers in de stad - waarmee we werken aan een prettige woonomgeving Verder moet je van veranderingen in de sportvoorzieningen, waar ik het net over had, de komende tijd echt wat gaan zien. En ten slotte en zeker een van de grootste opgaven van de huidige en komende tijd, de energietransitie; we hebben simpelweg geen tijd te verliezen.