Vanaf de oprichting ben ik lid van GroenLinks (en daarvoor van de PSP). Uiteraard was/ben ik het niet per definitie eens met de standpunten of het optreden van GroenLinks, maar het is wel de partij die het beste bij mij past: groen en sociaal, met relatief veel oog voor diversiteit.
Een groot deel van mijn leven heb ik binnen ngo’s gewerkt. Eerst was ik een aantal jaren actief in de derde-wereldbeweging, waar ik vooral vrijwilligersgroepen ondersteunde en, uiteraard samen met anderen, regionale en landelijke activiteiten opzette.  Daarna werkte ik jarenlang, en in verschillende functies, voor Milieudefensie (zoals: coördinatie v.d. steun aan lokale groepen, opzetten Interne Dienst, IT, e.d., coördinator interne organisatie, diverse HR-projecten, coaching).
Verder was ik, binnen werkverband maar ook daarbuiten, betrokken bij diverse tijdschriften en websites (o.a. een magazine dat zich richt op mensen die, net als ik, slecht in één van de twee genderhokjes passen).
Een paar jaar geleden kwam ik in Delft wonen. Een nieuwe stad is aanleiding om te zoeken naar manieren om in te burgeren en sociaal actief te zijn. Binnen GroenLinks Delft zit ik sinds voorjaar 2018 in de zgn functioneringscommissie, die raadsleden steunt en coacht. Sinds januari 2019 ben ik tevens interim-bestuurslid, vooral belast met verdere op- en uitbouw van de afdeling.    
De sfeer is open, de mensen spreken me aan en… Delft is een stad waar voor GroenLinks nog heel veel te doen is.