Delft moet koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom ben ik raadslid geworden. Wel maak ik me zorgen of iedereen goed mee kan komen in deze verduurzamingsopgave. Ik wil dan ook graag werken aan een duurzame stad waarin elke inwoner invloed heeft op de kwaliteit van zijn eigen leefomgeving. Ik ben er van overtuigd dat, als we samen onze schouders eronder zetten, we het voor elkaar krijgen om een stad te zijn waarin duurzaamheid de normaalste zaak van de wereld is. Een stad waarin iedereen erbij hoort.

Wat ik deze raadsperiode wil bereiken

De komende jaren zijn wonen en het vertalen van de Omgevingswet naar de Delftse situatie grote uitdagingen. Ik wil eraan werken dat nieuwbouwhuizen klaar zijn voor een duurzame toekomst. Daarnaast wil ik dat bewoners van bestaande en nieuw te bouwen woningen, meepraten en meebeslissen over de verduurzamingsplannen. Samen een duurzamer en socialer Delft maken, daar wil ik voor gaan. In de stad zijn er al talrijke initiatieven. Als de gemeente hierbij een verbindende rol speelt die de verschillende partijen en belanghebbenden bij elkaar weet te brengen, kunnen we dat samen realiseren!

  • Duurzaamheid (Energie en Klimaatadaptatie)
  • Wonen (vanuit ruimtelijk domein)
  • Implementatie Omgevingswet
  • Participatie
  • Cultuur
  • Dienstverlening
  • Bestuur (Intern en regio)
  • Afgevaardigde van de Delftse Raad bij MRDH economisch vestigingsklimaat
  • Wijk: Vrijenban
Kaart Wijkverdeling Raadsleden GLDelft.jpg