De benadering van mensen in de bijstand moet gebaseerd zijn op vertrouwen in de cliënt, en op de geest in plaats van de letter van de wet. We zoeken de grenzen op om mensen met een uitkering wat bij te laten verdienen en bescheiden giften te kunnen houden, en bestraffen alleen moedwillige fraude.

We willen dat Delft gaat experimenteren met een basisinkomen zodra landelijke regelgeving hier op een goede manier ruimte voor geeft.

We helpen mensen in de bijstand om werk te vinden, maar als betaald werk niet of nog niet haalbaar lijkt, mag dat ook onbetaald zijn. Waar gepast, stimuleert de gemeente vrijwilligerswerk en mantelzorg. Delftenaren met de laagste inkomens moeten zo veel mogelijk worden ontzien bij bezuinigingen.

We zorgen er voor dat alle belangrijke voorzieningen voor alle kinderen toegankelijk zijn; ook als er geen geld voor is in het huishouden.