Nieuwbouw moet voor ten minste 40% bestaan uit sociale huurwoningen. De laatste jaren zijn te veel duurdere woningen gebouwd in de hoop dat zo goedkopere woningen door doorstroming vrij zouden komen. Ook zorgen we voor meer geschikte huisvesting voor ouderen.

We maken afspraken met corporaties over gematigde huurverhogingen. Corporaties mogen sociale huurwoningen alleen verkopen als dat niet leidt tot vermindering van de voorraad betaalbare huurwoningen.

We voeren een zelfbewoningsplicht in. Eerstegraads familie telt daarbij als “zelf”. En we vervangen startersleningen door ‘Koopgarant’ (kopen met korting en een terugkoopregeling waarbij de waardeontwikkeling wordt gedeeld), omdat dat prijzen niet verder opdrijft.

We offeren gewone woningen niet op voor studentenhuisvesting, maar zorgen wel voor voldoende studentenhuisvesting op TU-grondgebied en in Schieoevers; vooral met gedeelde voorzieningen.