Uit onderzoeken van Plan Internationaal  en De Bovengrondse (2019) blijkt dat bijna negen procent van de jonge vrouwen tussen de 12 en 25 jaar in Nederland soms te weinig geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Metnaast ongemak, het risico op infecties, school- en werkuitval en sociale uitsluiting als gevolg.  

Deze week is menstruatie-armoede toevallig vaak in de media geweestomdat Schotland als eerste land ter wereld gratis maandverbanden en tampons gaat verstrekken aan vrouwen en meisjes in situatie van armoede.  

GroenLinks Delft heeft in oktober al schriftelijke vragen gesteld aan het college. We willen weten hoe vaak menstruatie-armoede voorkomt in Delft en wat er structureel gedaan wordt om dit tegen te gaan. Ook vragen we aandacht voor het doorbreken van het dubbele taboe op menstruatie én armoede.

De GroenLinks fractie zet zich in voor armoedebestrijding in Delft. In welke vorm dan ook.