Volgens artikel 31, lid 2 onderdeel j van de Participatiewet is het mogelijk om een één- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.629,00 per kalenderjaar uit te keren aan bijstandsgerechtigden, voor zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan de arbeidsinschakeling van de belanghebbende.

Deze premie is mogelijk in Delft, maar dan gekoppeld aan de participatieplaats. Een participatieplaats is een eenvoudige baan voor mensen met een uitkering,  bij Werkze bijvoorbeeld. Uitkeringsgerechtigden krijgen geen salaris voor het werk. De uitkering wordt gewoon doorbetaald. Deze premie is nog niet mogelijk in Delft voor uitkeringsgerechtigden die een deeltijdbaan hebben.

Rotterdam is bezig met een pilot voor een werkpremie, waarbij bijstandsgerechtigden die in deeltijd werken twee keer per jaar een premie kunnen krijgen bovenop hun uitkering.  Ze krijgen dan 12,5 procent extra over hun nettoloon uit arbeid. Dit bedrag wordt na zes maanden werken aan hen overgemaakt. De gemeente Rotterdam wil met de werkpremie meer mensen enthousiast maken voor deeltijdwerk.

GroenLinks Delft gaat zorgvuldig en doelmatig om met de financiële middelen. Daarom vragen we in de motie, samen met andere partijen, om bij het voorstel rondom de werkpremie, rekening te houden met de ervaringen van andere gemeenten én de financiële consequenties in beeld te brengen. 

Lees hier de motie Benut ruimte Participatiewet