Met de campagne ‘Delft wordt Groen’ en met de Klimaatmaat werkt Delft hard aan een groenere stad met meer biodiversiteit. Dankzij nieuwe regels gebeurt bouwen en ontwikkelen zodanig dat ook de natuur er baat bij heeft. Delft was de eerste gemeente in de regio met een klimaatadaptatiestrategie, en op de Green Village worden nieuwe vindingen getest om de stad klimaatadaptiever te maken.

GroenLinks vindt het belangrijk dat we substantieel gaan investeren in het verder vergroenen van de stad samen met de bewoners. Want hoewel Delft op de goede weg is, moet er echt nog veel gebeuren om onze stad ook in de toekomst leefbaar te houden voor zowel mens als dier. In de coronatijd is nóg meer zichtbaar geworden dat de inrichting van onze directe omgeving van groot belang is voor ons welbevinden en onze gezondheid.

In de stad is veel expertise en vrijwillige inzet beschikbaar om van het vergroenen van  de stad echt werk te maken; daar moet de gemeente méér gebruik van maken. Daarom willen we, met behulp van wijkbudgetten, samen met bewoners de straten en buurten vergroenen. We introduceren een “groennorm” per buurt, die ook bepalend is voor de ruimte voor bouwplannen. Rond de binnenstad willen we een stadspark, en de Spoorzone moet veel groener worden. We willen dat iedereen vanuit zijn huis door het groen kan wandelen of fietsen naar het groen rond de stad.