GroenLinks zet zich maximaal in tegen armoede

De minima-effectrapportage van het NIBUD laat zien dat de gemeente Delft zich maximaal inspant om de armoede in Delft te bestrijden. Onlangs heeft de GroenLinks Wethouder nog een korting op de aanvullende premie AV Delft ingevoerd om mensen in armoede tegemoet te komen in de ziektekosten. Tevens wordt op voorstel van GroenLinks gekeken of er kortingen voor energiebesparende producten via de Delftpas voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau mogelijk kan worden gemaakt. Dit helpt tegen de toenemende energiearmoede waarvan sprake is als de energielasten minstens 10% van het inkomen bedraagt.

Tijdens de commissievergadering over armoedebeleid was de fractie van GroenLinks de enige partij die met een voorstel kwam dat echt scheelt in de portemonnee. De SP kwam met een voorstel voor: ‘het vrijwillig automatisch inhouden van de vaste lasten voor mensen met een bijstandsuitkering’. GroenLinks is van mening dat als het in individuele situaties helpt om schulden te voorkomen, de mogelijkheid moet bestaan om vaste lasten voor hen te betalen. Het automatisch inhouden van de vaste lasten voor iedereen die dat wil met een bijstandsuitkering ziet GroenLinks echter niet als een oplossing.

In de praktijk ontstonden namelijk veel problemen door wijzigingen in het inkomen, nabetalingen over voorgaande periodes, het onderscheid tussen inkomsten en kostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten) en de niet actuele informatie van werkgevers en uitkeringsinstanties. Uitkeringen werden dan alsnog ten onrechte verstrekt waardoor er teruggevorderd moest worden. Dit zorgde voor problemen met de belastingdienst bij de burger. Een bijkomend probleem was dat een werkgever, c.q. uitkeringsinstantie niet verplicht is hieraan mee te werken waardoor er ongelijke situaties ontstonden. Het automatisch betalen van de vaste lasten is volgens het voorstel van de SP alleen mogelijk met een bijstandsuitkering. Als iemand uitstroomt uit de uitkering moet diegene de vaste lasten zelf gaan betalen. Beter is het om iemand in de bijstand op weg naar werk hier zelfredzaam in te maken.

Het voorstel is bovendien overbodig, omdat het automatisch betalen van de vaste lasten al kan via vrijwillig budgetbeheer. Op basis van individueel maatwerk wordt gekeken wat het beste is. Vrijwillig budgetbeheer kan ook worden ingezet om schulden te voorkomen. Ook als iemand uitstroomt uit de uitkering blijft budgetbeheer mogelijk totdat dit niet meer nodig is en iemand het zelf kan.

GroenLinks vindt wel, dat deze bestaande mogelijkheid beter onder de aandacht dient te worden gebracht. Blijkbaar waren de organisaties die zich inzetten tegen armoede van deze mogelijkheid niet voldoende op de hoogte. GroenLinks vindt het daarom belangrijk om in gesprek te blijven met de organisaties die zich al acht jaar samen met de gemeente inzetten tegen armoede via het Pact tegen de Armoede.