In het akkoord zijn we overeengekomen werk te maken het verbeteren van de kansen van kinderen in gezinnen met armoede. Daar maken we voor 2023 ook al extra middelen voor beschikbaar. We zetten Eerder Melden Minder Achterstand en Jongeren Perspectief Fonds voort en we verstevigen samenwerkingen met scholen en lokale initiatieven als Buurtfabriek Buitenhof en CANIDREAM.

Wonen was het onderwerp dat de meeste discussie opriep. Samen zijn we eruit gekomen om te gaan  sturen op een goede balans tussen sociaal en koopwoningen in iedere wijk. We hebben oog voor de betaalbaarheid, ook op langere termijn en voor het verkorten van de wachttijden voor woningzoekenden. We maken middelen vrij voor een seniorenmakelaar, om te zorgen dat ouderen begeleiding krijgen in het zoeken van een andere woning. Met een huurteam willen we huurders in Delft ondersteunen in het contact met hun verhuurder.

We willen dat Delft ook een gezonde en veilige stad is. Dat doen we door te streven naar een gezonde fysieke leefomgeving in alle wijken, met ruimte voor groen, sporten en ontmoeting. We geven straten die we aanpakken een 30 km-inrichting. We spannen ons in om straatintimidatie, discriminatie en racisme te voorkomen. En we gaan aan de slag om de geestelijke gezondheid van jongeren te verbeteren en eenzaamheid te bestrijden.

Ik ben erg blij om te zien dat alle partijen de urgentie zien om echt stappen te zetten met betrekking tot klimaatverandering. De warmte uitvoeringsplannen in de wijken moeten we op tempo houden en kijken of we extra middelen en mensen aan kunnen trekken om te versnellen. Ook moeten we de stad verder klimaatadaptief inrichten, vergroenen en hebben we veel oog voor de biodiversiteit. Bij het verduurzamen van Delft zien alle vijf partijen de urgentie en noodzaak nu te investeren, zodat we onze kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst recht in de ogen kunnen blijven kijken.

De economische kracht van onze stad, zowel de innovatieve maakindustrie als het midden- en kleinbedrijf in de wijken, heeft ook ruimte nodig. In onze compacte stad moeten we onze ruimte goed benutten en daarom willen we hier de aankomende periode meer op sturen, zodat er betaalbare en bruikbare ruimte is zowel in de wijken als op de Schieoevers.

Cultuur zien we als basisvoorziening en moeten we op orde brengen. Door de bezuinigingen en Corona zakt de cultuursector nu door het ijs. Dat willen we voorkomen.

In zeven weken tijd hebben we een mooi formatieproces doorlopen onder begeleiding van Huri Sahin. We kennen elkaars drijfveren, jeuk-woorden en op welke onderwerpen het echt scherp kan worden. Met het akkoord gaan we samen werken aan Delft. We zetten nog meer in op het samen werken met bewoners, initiatieven, ondernemers en instituten in de stad. Een mooie basis waar we aankomende vier jaar met de raad en de stad aan de slag kunnen.

Het resultaat is hieronder te downloaden en we blijven als fractie hierover graag met jullie in gesprek.