Lof voor aanpak gemeente Delft rond uitkeringen

Brede steun in Gemeenteraad voor Delftse aanpak uitkeringen

Delft zet in op preventie vroeg in het aanvraagproces

Wie een uitkering aanvraagt, moet zich een weg banen door ingewikkelde formulieren. De informatieplicht gaat te ver, vertelt fractielid Catherine Bij de Vaate. “Iemand die een foutje maakt bij het invullen van een formulier, wordt meteen als fraudeur bestempeld en moet vaak een geldboete betalen. En dat terwijl mensen die een uitkering aanvragen al veel stress ervaren.”
De Gemeente Delft heeft gekozen om in te zetten op preventie: ze helpt bijvoorbeeld mensen met het invullen van de uitkeringsformulieren. Dat kan via duidelijke informatie op de website, maar ook één-op-één-begeleiding bij het invullen. “Communicatie moet bovendien in simpele taal”, vindt Bij de Vaate. “Een vraag als ‘Woon je samen’ kan al voor verwarring zorgen, want als je af en toe logees hebt, kan dat volgens de wet al samenwonen zijn.”
Bovendien controleert de gemeente de ingevulde gegevens goed, vóórdat er geld wordt uitgekeerd. Het is dan mogelijk om een waarschuwing te geven in plaats van een boete. “Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat het aantal waarschuwingen is gestegen, en het aantal boetes is gedaald. Het beleid werkt dus goed”, vertelt Bij de Vaate.
Mocht iemand worden ondervraagd door de opsporingsambtenaar, dan mag hij iemand mag meenemen naar het gesprek. Dit kan een familielid zijn, of een buurtwerker die het woord kan doen. GroenLinks Delft heeft ervoor gezorgd dat deze mogelijkheid in de uitnodigingsbrief wordt vermeld. 

Mariëtte Bliekendaal