Niet vanaf de zijlijn blijven roepen maar er zelf er iets aan doen. Dat is me met de paplepel ingegoten door mijn (Franse) ouders. Wat laat mijn hart sneller kloppen? Als ik echt het verschil kan maken. Ik geloof dat ieder individu een eigen unieke mix van talenten en dromen heeft. Ik wil dat mensen de kans krijgen om die dromen te leven en zich te ontplooien. Daarbij hoort een open samenleving die ruimte en mogelijkheden geeft.

Voor actie is visie nodig. Hoe moet Delft er uit zien als we de stad aan de volgende generatie doorgeven? Durven we onszelf te onderscheiden door voorop te lopen?

Delft is de plek van innovatie, door de geschiedenis heen, en zeker ook vandaag. Die wil om dingen beter te maken herken ik bij GroenLinks. We lopen voorop door een duurzame toekomst te bouwen en nemen het voortouw in de strijd tegen tweedeling. Een beweging waar ik me graag bij aansluit.

  • Emancipatie
  • Onderwijs
  • Werk en inkomen incl. schuldenproblematiek
  • Jeugd/Jeugdzorg
  • Integratie en inburgering
  • Omgevingsvisie Sociaal Domein
  • Wijk: Hof van Delft