Rechtvaardige behandeling op basis van vertrouwen

GroenLinks vindt het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden op een rechtvaardige manier behandeld worden op basis van vertrouwen. Werkconsulenten en inkomensconsulenten in Delft dienen mensen die afhankelijk zijn van een uitkering serieus te nemen. Nieuwe onderzoeken wijzen uit, dat een strenge en intimiderende benadering averechts werkt bij het mensen uit de schulden en uitkering helpen. GroenLinks wil dat beleid en uitvoering aangepast worden aan de aanbevelingen van deze onderzoeken. Daarom heeft GroenLinks in januari de motie gesteund om de aanbevelingen uit het WRR-rapport ter harte te nemen. We hebben dit punt ook nadrukkelijk in het coalitieakkoord gezet. Als mensen doelbewust ten onrechte gebruik maken van een uitkering dan dient dat uiteraard te worden aangepakt.

Maatregelen inzet opsporingsmethoden Bijzonder Onderzoek

Bijzonder Onderzoek heeft wettelijk gezien veel bevoegdheden. Als bijstandsgerechtigde heb je minder rechtsbescherming dan als je wordt verdacht van een misdrijf. Wat er gebeurd is met de Delftse uitkeringsgerechtige waarover in het Volkskrantartikel van 16 juni geschreven wordt is voor GroenLinks onacceptabel. Daarom heeft Wethouder Stephan Brandligt indertijd direct maatregelen genomen om er voor te zorgen dat dit niet weer kon gebeuren. De Bijzonder onderzoek dient op een rechtvaardige wijze te werk te gaan met respect voor het privéleven van betrokkenen. Het verhoren van kinderen en cameratoezicht is niet toegestaan. Het aantal observaties moet proportioneel zijn. In het coalitieakkoord is door GroenLinks opgenomen dat de inzichten uit rapporten van de WRR en de Nationale Ombudsman overgenomen moeten worden in beleid en uitvoering. Het gaat hier bijvoorbeeld om inzichten over hoe stress het handelen van mensen beïnvloed.

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon bij klachten

GroenLinks krijgt vanuit de stad signalen binnen over mensen met een uitkering die geen klacht indienen als ze zich op een vervelende manier behandeld voelen, omdat ze vaak bang zijn dat het gevolgen heeft voor hun uitkering. Het gaat dan vooral om vrouwen en statushouders. We nemen deze signalen uiterst serieus. Inzicht in deze klachten helpen wel om er iets aan te kunnen doen. Daarom wil GroenLinks dat er een onafhankelijk vertrouwenspersoon of ombudsfunctie komt in Delft. Zodat mensen wel een klacht durven indienen en de klachten serieus genomen worden. De komende tijd gaan we ons er voor inzetten, dat de nieuwe inzichten om mensen uit de schulden, problemen en aan het werk geholpen worden ook in Delft worden toegepast.