Nieuws

Fractienieuwsbrief 28 januari 2005

· GEMEENTERAAD MOET EIGEN VOORZITTER KIEZEN · ALTERNATIEF VOOR REGELING TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN · 12 FEBRUARI: WIJKBEZOEK FRACTIE

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

fractienieuwsbrief 23 februari 2005

- RONALD KROON EN GROENLINKS BESLUITEN TOT SAMENWERKING - DAGOPVANG DAKLOZEN EN DRUGSVERSLAAFDEN - ARMOEDE TE LIJF - VRAGEN OVER DELFTPAS -...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Fractienieuwsbrief 2 maart 2005

- DENK MEE OVER HET LVVP! - GEEN DISCUSSIE OVER DAGOPVANG IN DE RAAD

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

20 april: Forumavond parkeren Olofsbuurt-Westerkwartier

Woensdag 20 april organiseert de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier een forumdiscussie tussen de politieke partijen over standpunten met betrekking...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Delftpas maand langer te koop

Voortaan is de Delftpas ook nog in januari te koop. Dit antwoordt het college van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen die ik vorige maand heb...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Cameratoezicht op Stationsplein

In de raadscommissie Leefbaarheid werd op donderdag 17 maart een voorstel besproken om bij het station cameratoezicht te gaan invoeren en wel door 23 vaste...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Akkoord met proef cameratoezicht Stationsplein

Na een open discussie, waaruit bleek dat er verschillend over invoering van cameratoezicht wordt gedacht, heeft de fractie van GroenLinks ingestemd met een...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Motie voor kwijtschelding waterschapslasten

GroenLinks heeft in de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend om het Hoogheemraadschap Delfland ertoe te bewegen de waterschapslasten voor mensen met...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Vaststelling bestemmingsplan Harnaschpolder

Het bestemmingsplan voor de Harnaschpolder is via een echte polder-model procedure tot stand gekomen. Bijna de hele gemeenteraad sprak zijn lof uit over de...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

GroenLinks gelooft in Vermeercentrum

In de raadsvergadering van donderdag 31 maart steunde GroenLinks het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000 voor de realisatie...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Onderzoek sportlasten al gestart

Wethouder Torenstra (PvdA) is een onderzoek gestart naar de lasten van de sportverenigingen. Fractievoorzitter Wim Bot van GroenLinks had daarom gevraagd.

06 sep 2006 Wim Bot

Lees meer
Nieuws

Verkeersveiligheid kruispunt Provinciale weg - Van Foreestweg

De gemeenteraadsfracties van PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld over de verkeersveiligheid van het kruispunt Provinciale weg - Van Foreestweg.

06 sep 2006 Wim Bot

Lees meer