Gender sensitieve maatregelen zijn nodig tegen geweld

Van woensdag 25 november t/m donderdag 10 december 2020 kleuren het stadhuis en de Nieuwe Kerk oranje. Er hangen spandoeken en vlaggen in de stad. Ook de bewoners van de Tiny Houses aan de Vulcanusweg doen mee met de 16 dagen lange actie “Orange the world” die in meer dan honderd landen plaatsvindt. Deze internationale campagne van UN Women wordt in Delft gecoördineerd door Soroptimisten Delft en het Vrouwen in Delft Platform.

Op woensdag 25 november vond de opening van de campagne plaats vanaf de trap van het stadhuis op de Markt. Op de Delftse weekmarkten van 26 november en 3 december verkopen de Delftse Soroptimisten oranje mondkapjes met het logo van #orangetheworld. Actuele informatie over de activiteiten is te vinden op  https://www.facebook.com/www.orangetheworld.nl/

Het is in Nederland nog altijd niet voor elke vrouw mogelijk om iedere vorm van geweld op een laagdrempelige manier te melden en dan de hulp te krijgen die ze nodig heeft. (Huiselijk) geweld en het melden ervan is nog steeds een taboe-onderwerp. Daarom vraagt de Orange the world campagne met een petitie aandacht voor het laagdrempelig melden van geweld tegen vrouwen en voor adequaat advies en passende hulp voor alle vormen van geweld, waarbij altijd rekening gehouden wordt met de wensen van vrouwen.

Zoek je hulp? Bel het nummer van Veilig Thuis 0800-2000 of check https://www.veiligthuishaaglanden.nl/hulp-nodig/. Kinderen kunnen de kindertelefoon bellen: 0800-0432.

De aanpak van huiselijk geweld is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het beleid hierover is beschreven in de regiovisie Aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019 – 2022. Een effectief beleid heeft gender sensitieve maatregelen nodig. Dit blijkt uit het recente rapport van het Verwey-Jonker instituut. “De hulpverlening dient gendersensitief te zijn door oog te hebben voor de verschillen tussen vrouwen en mannen, moeders en vaders in het proces om het geweld binnen gezinnen te stoppen.

GroenLinks ziet ernaar uit om, in 2021 in de voortgangsrapportage, te lezen over de wijze waarop de aanbeveling voor een gender sensitieve aanpak in de regionale aanpak is of wordt meegenomen.

Lees over de “orange the world campagne” in de Stadskrant van 22 november 2020