Delfts stadhuis kleurt oranje op 25 november

GroenLinks Delft steunt initiatief tegen geweld

Op 25 november kleurt het Delftse stadhuis oranje in het kader de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Deze dag is de start van een 16-daagse wereldwijde campagne “Orange the world”, gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten.

Het Delftse stadhuis is slechts één van de openbare gebouwen wereldwijd die wordt verlicht. Ook het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel, de Erasmusbrug in Rotterdam en het binnenhof in Den Haag kleuren vanaf 25 november oranje. De kleur oranje staat symbool voor een stralende, optimistische toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

 

Sámen een verschil maken

“Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is ooit met fysiek of seksueel geweld geconfronteerd”, vertelt raadslid Catherine Bij de Vaate. “Bestrijding van geweld tegen vrouwen is een taak van de gemeente. GroenLinks Delft staat vierkant achter deze campagne.”

In Delft hebben (vrouwen)organisaties de krachten gebundeld op initiatief van de Soroptimisten Delft en het Vrouwen in Delft platform. De wethouder emancipatie reageerde positief op hun voorstel het stadhuis uit te lichten. “GroenLinks is trots op Delft en het krachtig nee tegen geweld tegen vrouwen”, vertelt Bij de Vaate. “GroenLinks Delft wil deze initiatieven uit de stad ruimte geven, de krachten bundelen en sámen een verschil maken.”        

Delftenaren zijn uitgenodigd om maandag 25 november om 17.30 uur naar de Markt te komen, als wethouder Hatte van der Woude en Wouke Lam van de Soroptimisten Delft de lichten van het stadhuis ontsteken. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan in het stadhuis. GroenLinks Delft zal uiteraard erbij zijn. Met een oranje accent.

 

Kijk online hoe je mee kunt doen met de campagne “Orange the world”.

https://www.orangetheworld.nl/