Inwoners met een bijstandsuitkering of in de schuldhulpverlening of zzp’ers met een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) mogen niet de dupe zijn van de recent aangescherpte Corona maatregelen. Als ze zich geen mondkapjes kunnen veroorloven, kúnnen ze niet aan de nieuwe regels voldoen. Daarmee lopen ze het risico, om buitengesloten te zijn van het bezoeken van de openbare ruimte. Dit is zeer onwenselijk.

Daarom, zal deze groep inwoners, op verzoek van de raad, een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen om twee herbruikbare mondkapjes te kunnen kopen.

Download Actuele motie Gratis mondkapjes voor minima