GroenLinks pleit al langer voor incassovrije wijken in Delft. GroenLinks wil dat de gemeente met vrijwilligers, woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en andere schuldeisers samenwerkt, zodat schulden zo snel mogelijk gesignaleerd en aangepakt worden. Dit voorkomt het opstapelen van boete op boete bij schulden en het ontstaan van bijkomende problemen. De incassovrije wijken komen er in Delft. Dankzij EMMA.

EMMA wordt reguliere dienstverlening

EMMA staat voor Eerder Melden, Minder Achterstand. Het is een methode voor vroegsignalering van betalingsachterstanden, waarmee o.a. Zoetermeer goede resultaten geboekt heeft.

In 2018 is de gemeente Delft met een pilot begonnen. Op basis van signalen van de zorgverzekeraars voeren een schuldhulpverlener en een maatschappelijk werker huisbezoeken uit bij inwoners met een betalingsachterstand. Tijdens deze huisbezoeken stellen ze een zogenaamde financiële diagnose om achter de oorzaak van het probleem te komen. Indien nodig wordt deskundige hulp ingeschakeld voor bijkomende problemen.

GroenLinks wil dat EMMA voortgezet wordt en vanaf 2019 deel wordt van de reguliere dienstverlening van de gemeente.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Net als in de rest van Nederland melden zich Delftse inwoners met financiële problemen te weinig of te laat bij schuldhulpverlening. Gemiddeld melden ze zich pas na 5 jaar met financiële problematiek. Intussen groeien de schuld en het aantal schuldeisers en worden de financiële problemen complexer. Als de gemeente en de schuldeisers intensiever samenwerken, zoals bij EMMA, kunnen schulden zo snel mogelijk gesignaleerd en aangepakt worden. Dit voorkomt dat de financiële situatie verergert.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de integrale schuldhulpverlening en wettelijk verplicht ieder vier jaar een beleidsplan op te stellen over hoe ze inwoners met financiële problemen bereikt en passende hulp biedt. GroenLinks staat achter de nadruk op preventie van schulden en vroegsignalering van betalingsachterstanden in de Nota Schuldhulpverlening 2019-2022 van Delft.

 

Vroegsignalering betaalt zich terug

Investeren in vroegsignalering loont. De (directe en maatschappelijke) baten van vroegsignalering zijn groter dan de kosten. Denk aan het voorkomen van dure schuldhulpverleningstrajecten en huisuitzettingen. Uit een businesscase van Woningcorporatie Cascade in Waalwijk blijkt dat elke euro die geïnvesteerd wordt 2,13 euro aan maatschappelijke waarde oplevert.

 

De kost gaat wel voor de baat uit. GroenLinks wil dat de (financiële en personele) middelen voor preventie en vroegsignalering bij schuldhulpverlening, die nu nog incidenteel zijn, vanaf 2019 structureel gedekt worden.