Speciale aandacht voor kwetsbare groepen

De gemeente heeft een nieuwe preventieve werkwijze ingesteld om schulden en verergering van schuldenproblematiek na detentie voor bijv. een verkeersboete of een opname in een psychiatrische instelling te voorkomen. Dit n.a.v. verschillende signalen van professionals en ervaringsdeskundigen uit de zorg. GroenLinks heeft dit onder de aandacht gebracht van de gemeente. De gemeente heeft uitgezocht wat er precies aan de hand is en op grond daarvan hun werkwijze aangepast voor deze inwoners in een zeer kwetsbare positie.

Meer over de problematiek en deze preventieve werkwijze kun je lezen in de brief die hierover naar de raad gestuurd is: ‘Afdoening toezegging 17-38 inzake Speciale aandacht voor kwetsbare groepen

Op 16 oktober publiceerde het AD hierover het artikel ‘Coulanter bijstandsbeleid voor kwetsbare groepen’.