Wat ik deze raadsperiode wil bereiken

Met de woningnood staan we in Delft voor een enorme opgave om er woningen bij te bouwen. Daarbij zet ik me ervoor in dat er een substantieel deel aan sociale huurwoningen worden bijgebouwd en dat bij het energieneutraal maken van sociale huurwoningen de woonlasten hetzelfde blijven. In deze wijken komen steeds meer kwetsbare mensen te wonen. Ik wil er voor zorgen, dat zij met de nodige ondersteuning en steun van familie, ervaringsdeskundigen en buren op een prettige manier kunnen wonen en deelnemen aan het sociale leven in de buurt én dat zij meer mogelijkheden krijgen voor een betaalde baan of andere vormen van participatie.

Tanthof is een wijk die in meerdere opzichten verouderd is. Het is hoog tijd dat we de wijk, waar ik zelf al jaren met veel plezier woon, toekomstbestendig maken. Samen met bewoners wil ik ervoor zorgen dat Tanthof een aantrekkelijke wijk is voor jonge gezinnen, ouderen én mensen die met ondersteuning in de wijk wonen. Door duurzame nieuwe schoolgebouwen in combinatie met gelegenheid voor sport en cultuur. Door nieuwe woonvormen voor ouderen en toegankelijke voorzieningen. En door een inrichting van de wijk die uitnodigt tot bewegen en ontmoeting.

  • Welzijn en gezondheid
  • Wonen
  • Wijk: Tanthof