Meer persoonlijke benadering helpt inwoners met een uitkering

GroenLinks is positief gestemd dat de gemeente bij het omgaan met inwoners met een uitkering handelt vanuit realistische verwachtingen en een persoonlijke benadering gebruikt. Dat betekent dat er meer wordt gecheckt of mensen begrijpen wat er van ze verwacht wordt, en dat de gemeente afspraken maakt die voor de uitkeringsgerechtigden ook uitvoerbaar zijn.

In de commissievergadering van 2 oktober spraken commissieleden van de gemeenteraad over deze nieuwe aanpak en het jaarverslag over opgelegde boetes en maatregelen in 2017.  In de commissievergadering zijn veel situaties naar voren gebracht van mensen die op een vervelende manier behandeld zijn. GroenLinks betreurt dit ten zeerste en wil dat dit snel verandert. De huidige landelijke wet- en regelgeving vraagt echter nog om een strenge aanpak. Toch ziet de gemeente gelukkig  ook mogelijkheden voor een meer persoonlijke benadering.

Meer realistische verwachtingen en persoonlijke benadering

GroenLinks is blij met een pilot die de gemeente heeft uitgevoerd, waarbij 150 mensen met een uitkering uitgenodigd zijn voor een gesprek voor een persoonlijke benadering volgens de nieuwe inzichten. De reacties van deelnemers aan een pilot in Delft zijn positief. De gemeente houdt in het taalgebruik bijvoorbeeld rekening met mensen die laaggeletterd zijn. Ook blijft er een alternatief voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. En voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is er individuele begeleiding naar werk gestart met GGZ-Delfland.

Te strenge landelijke Participatiewet

Het onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid ondersteunt het idee dat realistische verwachtingen en een persoonlijke benadering effectiever zijn dan dezelfde werkwijze op iedereen toe te passen. Zo geeft armoede extra stress waardoor mensen het lastiger vinden om de juiste keuzes te maken om uit armoede te komen. Nog meer stress door een strenge aanpak volgens de huidige landelijke Participatiewet versterkt dit negatieve effect alleen maar.

In de raad is mede dankzij steun van GroenLinks een motie aangenomen, waarin de gemeente is gevraagd met dit effect rekening te houden in de afspraken die de gemeente met uitkeringsgerechtigden maakt om aan het werk te komen. GroenLinks is blij, dat hier nu met een meer persoonlijke benadering uitvoering aan gegeven wordt.