GroenLinks is enthousiast over de begroting voor 2024, waarin stevig wordt geïnvesteerd in de stad van nu en die van de toekomst. Samen werken we aan een sociale, groene en duurzame gemeenschap waar iedereen wordt gezien en mee kan doen. Met de focus op de drie belangrijke opgaven: Delft West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie, werken we aan een Delftse samenleving waarin we elkaar weten te vinden, ondernemerschap en innovatie worden aangemoedigd, en de stad wordt verduurzaamd.

We beleven roerige tijden. Van grote problemen op gebied van wonen, armoede, jeugdzorg en klimaat tot het vallen van het kabinet afgelopen zomer. Dit laatste zorgt ervoor dat we als gemeenten nog steeds niet met vertrouwen de toekomst in kunnen kijken. Het ravijnjaar 2026 komt steeds dichterbij, maar de oplossing is niet dichterbij gekomen. GroenLinks staat volledig achter de positie die de gemeente met de VNG in neemt. Niet alleen de gemeenten, maar ook al onze uitvoerende partners kunnen daarmee niet met zekerheid de toekomst in kijken en de voorzieningen die we graag in stand houden overeind houden. Hierbij de oproep, tweede kamer los dit probleem zo snel mogelijk structureel op, zodat we tijd hebben om de grote problemen aan te pakken en deze onzekerheid uit de lucht wordt gehaald.

Met het investeren in de stad kijkt GroenLinks uit naar dat wat we de komende jaren gaan zien van datgene wat we met elkaar in deze raad hebben besloten. Zoals van het programma Wij West, waar samen met de bewoners en partners in de wijk wordt gewerkt aan een inclusieve stad waar armoede wordt aangepakt, de buurten veilig en leefbaar zijn en parken toegankelijk. We zullen hier als raad leren hoe we onze rol hierin nemen; voldoende op de hoogte zijn en ook ruimte laten aan het proces dat gaande is.

Of zoals in het gebied langs de Schieovers, waar wordt gewerkt aan woningen voor iedereen en banen die bijdragen aan een duurzamere samenleving. Ook hier blijven we met grote interesse volgen hoe de plannen concreter worden en tot uitvoering worden gebracht.

Bovendien kijken we uit naar de vervolgstappen waarin samen met de stad verder wordt gewerkt aan een duurzaam en toekomstbestendig Delft met veel groen, een Delft waar iedereen in mee kan komen, zich gezien en gehoord voelt.

Amendement gehandicapten parkeren

Samen met Volt hebben we onderzocht wat iemand die een gehandicaptenparkeerplaats aan wil vragen voor kosten moet maken en dit vergeleken met andere gemeenten, en daarin zit een fors verschil.

De leges die voorgesteld waren voor 2024 zouden de kosten nog verder doen toenemen, naar 642,75 euro. Met het amendement hebben we deze lege kosten gehalveerd. En aangezien het op jaarbasis om 10-30 aanvragen gaat, kunnen deze kosten goed uit de parkeerinkomsten van onze stad worden vergoed. We zeggen dat we willen werken aan een inclusieve stad en werken vanuit positive health, dus is het halveren van deze leges wat GroenLinks betreft een simpele vorm om deze drempel wat minder hoog te maken. Een groot deel van de raadsleden was het hier met ons eens en dit amendement heeft het gehaald, waarmee we uitspreken dat we samen willen werken aan een inclusievere stad.

https://delft.notubiz.nl/document/13472089/1/A+4_M+Inclusievere+handicaptenparkeerplaats-GrL%2CVolt%2CPvdA%2CCU%2CSTIP%2CHvD%2CD66+aangenomen

Slavernijverleden

In oktober hadden we met acht partijen en ambtenaren een mooi gesprek over de uitkomsten van het onderzoek naar het Delftse slavernijverleden. Onze  motie is een van de uitkomsten van dat gesprek, waarbij we het huidige proces niet willen verstoren maar het als raad juist kracht bij zetten. We willen  dat we doorpakken met de uitkomsten van dit onderzoek, in samenspraak met het kwartiermakerscommittee en de nazaten van de tot slaafgemaakten. De motie is met ruimte raadsmeerderheid aangenomen.

https://delft.notubiz.nl/document/13472110/1/M+4_13+Vervolg+onderzoek+slavernijverleden+-+D66%2C+GrL%2C+CU%2C+PvdA%2C+CDA%2C+Volt%2C+STIP+%28aangenomen%29

Cultuur

Met de fracties van CU en VOLT hebben we twee moties ingediend om de cultuursector te versterken. Ze werden beide aangenomen. In de motie “Cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk” vragen we het college om zichtbaar te maken wat we als gemeente nodig hebben om op lange termijn de basis van de cultuursector op orde de houden en verder om te zoeken naar financieringsmogelijkheden voor lange termijn (mogelijk ook in de regio). Bij de evaluatie van het cultuurkader in 2024  kijkt GL samen met de andere indieners uit naar de antwoorden op deze motie.

In de motie “Met stadspartners inzetten op maatschappelijk opdrachtgeverschap voor Cultuur” roepen we het college op om in de stad te kijken naar partijen die vanuit maatschappelijk opdrachtgeverschap ook kunnen profiteren van de culturele bijdragen. Zo kan er een brug worden geslagen tussen de culturele sector, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en fondsen. GroenLinks vindt de wisselwerking tussen sectoren van groot belang voor een brede creatie van maatschappelijke waarde bij alle cultuuruitingen in Delft.

https://delft.notubiz.nl/document/13472123/1/M+4_28+Cultuur+voor+inwoners+toegankelijk+en+aantrekkelijk+-+CU%2C+Volt%2C+STIP%2C+GrL+%28aangenomen%29

https://delft.notubiz.nl/document/13472129/1/M+4_33+Met+stadspartners+inzetten+op+maatschappelijk+opdrachtgeverschap+voor+cultuur-Volt%2CGrL+%28aangenomen%29

Het totale verslag van de Begrotingsraad is hier te vinden:

https://ris.delft.nl/2023/11/10/gemeenteraad-stelt-begroting-2024-vast/