In het voorjaar van 2017 heb ik de cursus ‘Ja, ik wil in de Raad’ van Prodemos gevolgd. Ik wilde beter begrijpen hoe we onze stad en ons land bestuurden. Na de cursus heb ik besloten om me in te schrijven bij GroenLinks. Een partij die zich inzet voor een duurzame toekomst en er ook zorg voor draagt dat iedereen mee komt in onze samenleving. Na mijn inschrijving werd ik opgebeld door de kandidatencommissie om kennis te maken. En om een lang verhaal kort te maken: in 2018 kwam ik in de raad. In deze eerste raadsperiode heb ik me twee jaar met veel plezier ingezet op klimaatadaptatie, energietransitie, cultuur en het besturen van de stad. Tijdens de zwangerschap van mijn tweede dochter lukte het combineren met het raadswerk mij niet. Maar al ruim voor de verkiezingen van 2022 werd mij gevraagd of ik lijsttrekker en fractievoorzitter wilde worden, en daar heb ik met volle overtuiging ja op gezegd.

In deze tijd is aandacht voor elkaar, betrokkenheid en verbondenheid voelen van groot belang. Vanuit die verbondenheid wil ik me graag inzetten voor een socialer en groener Delft. In het Delftse beleid is goed te merken dat GroenLinks al jaren mee bestuurt. In de uitvoering is het daarentegen niet altijd zo zichtbaar. Daar ligt de komende periode de uitdaging: te zorgen dat Delft een fijne woonplek is en blijft voor iedereen, meer biodivers wordt, minder energie verbruikt en dat Delftenaren zich beter gehoord voelen. Daarbij is het benutten van initiatieven uit de stad en het goed betrekken van de Delftse bewoners iets waar ik me hard voor blijf maken.

Als fractievoorzitter zet ik me graag in om samen als team op te trekken. Zo hebben we drie waarden gedefinieerd van waaruit we werken en ons verhaal uitdragen. Ook werk ik graag samen met de andere fracties in de raad om onze stad menselijker, socialer en duurzamer te maken. Zoals de aangenomen moties om scholen te stimuleren zonnepanelen op hun daken te plaatsen, en dat we als raad en stad de incidentele middelen die we van het Rijk krijgen slim en snel in kunnen zetten. Waar ik echt energie van krijg, zijn de gesprekken met de mensen in Delft die samen willen werken en bij willen dragen aan een duurzamere en socialere stad.

Heb jij ideeën over het vergroenen, verduurzamen, circulair maken van je straat, wijk of onze stad? Of zou je graag met mij van gedachten willen wisselen over burgerparticipatie (van deep democracy en burgerraden tot referenda)? Mail me, en ik maak graag een afspraak voor kop thee of een wandeling!