Samen met onze gezamenlijke lijsttrekker Frans Timmermans gaan we de verkiezingen in. Het wordt een spannende tijd. Een belangrijke verantwoordelijkheid ook. Dit vraagt van ons allemaal een zekere vorm van versneld zoeken naar een nieuwe, gezamenlijke vorm om een goede campagne neer te zetten. Een gevoel van samen sterk, maar ook van onzekerheid en zoeken.
Landelijk gebeurt er al heel wat achter de schermen. Gesprekken met kandidaten, posters ontwerpen, scholing voor campagneleiders en/of coördinatoren, digitaal mediamanagers en voorzitters van afdelingen, schrijven van een conceptverkiezingsprogramma, om maar een paar dingen te noemen. 

Goed campagne voeren is essentieel. We willen de mensen bereiken en informeren waar GroenLinks/PvdA voor staat. Een sterk sociaal groen beleid waarin iedereen gehoord, gezien wordt en mee telt. Waar samen gekeken wordt naar oplossingen. Waar verbindingen maken centraal staat. Door samen op te trekken, bundelen we onze krachten. Daar hebben wij jou ook voor nodig.  Wil jij concreet/actief helpen het tij te keren, meld je dan aan voor:

  • Huis aan huis, dit blijkt de meeste efficiënte manier te zijn om mensen over de streep te halen om te stemmen.
  • Flyeren op verschillende plekken in de stad, bijvoorbeeld op de zaterdagmarkt of bij de stations.
  • Posters plakken op borden die speciaal daarvoor bedoeld zijn, om zo de zichtbaarheid te vergroten.
  • Informatiebijeenkomsten organiseren.
  • Zichtbaarheid op social media door het delen van berichtjes van de GL/PvdA campagne.

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen 2023 van dit jaar waren dit ook de campagnemethodes die succesvol waren. Daarnaast deden we dit al samen, zij aan zij met PvdA. De campagne werd de vorige keer aangestuurd en gecoördineerd door 1 campagneleider. We hebben nu gekozen voor een campagneteam samengesteld uit mensen van de PvdA en GroenLinks uit onze stad, die de verantwoordelijkheden gezamenlijk dragen. De eerste bijeenkomst is binnenkort. We vinden het belangrijk om onze leden vanaf het begin af aan bij dit samengaan te betrekken. Wij houden jullie op de hoogte en komen in de volgende nieuwsbrief graag terug op deze ontwikkelingen.

Wij hebben er zin in om samen campagne te voeren en een fantastisch resultaat te halen. We hopen dat je je aanmeldt voor één van de campagne-acties. Mocht je naast bovenstaande activiteiten andere concrete voorstellen hebben, laat het ons weten [bestuur@groenlinksdelft.nl]. Je bent van harte welkom met je ideeën.

Op naar een ‘mooie sociale en groene toekomst’ voor iedereen!