Ik doe dit door te luisteren, samen te werken en door activiteiten die laten zien hoe je het kunt doen. Dit is een effectievere toekomstgerichte aanpak, heb ik in mijn werkleven ondervonden, dan bewustzijn te stimuleren door overtuigen of strijd. Specifiek zet ik me in voor het vergroten van de leefbaarheid in de stad en voor het thema groen.Mijn werkervaring ligt in kunstenaarschap, organisatieveranderaar onderwijs, het opzetten van programma’s voor werkblessures en dementie begeleiding.

U kent mij mogelijk doordat ik ook kandidaat was voor GroenLinks tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, of misschien omdat u mij ontmoet heeft als fractiesecretaris in de afgelopen twee jaar. Waarom heb ik me nu kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van onze Delftse afdeling? Ik wil me inzetten om de samenwerking tussen burgers, leden, fractieleden, gebeurtenissen in de stad te stimuleren. Een actieve partij dicht bij mensen en mogelijkheden. 

It always seems impossible until it’s done, quote Nelson Mandela
Vertaling: Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt.