Delft moet investeren in bedrijvigheid om banen te creëren voor alle doelgroepen.”

We leiden denkers én doeners op. Voor de energietransitie is er veel behoefte aan vaardige makers. We stimuleren initiatieven die de verbinding maken tussen jongeren die innovaties bedenken en jongeren die deze  kunnen maken. ‘Smart Makers Delft’ is daar een mooi voorbeeld van. Economie gaat bij GroenLinks om het realiseren van duurzame welvaart, waar iedereen aan kan bijdragen. Met o.a. de TU-Delft en de Biotech-campus heeft Delft een sterke troef voor kenniseconomie en innovatie. Wat extra aandacht nodig heeft is voldoende kansen voor praktisch geschoolden; met name in de maakindustrie. Dat realiseren we onder andere op Schieoevers. De economie van de toekomst is duurzaam en sociaal. Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de stad. We zetten in op toeristen die vaker en meerdere dagen in Delft willen verblijven. Juist ook mensen uit de regio en eigen land. Niet vliegen naar Barcelona, maar een lang weekend Delft. Dit toerisme versterkt voorzieningen in de stad, waar ook de Delftenaar plezier van heeft.

Hoe kijkt uw partij naar invoering van een ‘opkoopbescherming’ in Delft?”

De prijzen rijzen de pan uit. De vraagprijs van koopwoningen wordt meestal ruim overboden en er zit geen enkele rem op. Kopen is nu slechts weggelegd voor beleggers en mensen met veel eigen vermogen of een hoog inkomen. Als je geen rijke ouders hebt, begin je als jongere met een achterstand. Een jonge starter op de koopmarkt heeft geen schijn van kans om een woning te kopen. Als je het al lukt om het huis uit gaan betaal je zo’n hoge huur, dat er geen geld overblijft om te sparen. Jongeren die wel een huis kunnen kopen zien hun vermogen groeien zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Zo wordt de tweedeling in de samenleving steeds groter. Dat vindt GroenLinks oneerlijk. Een huis is geen beleggingsobject om geld mee te verdienen. GroenLinks is daarom voor het invoeren van ‘opkoopbescherming’ zoals een zelfbewoningsplicht in Delft. Dat maakt dat een koopwoning weer voor een grotere groep woningzoekenden in Delft betaalbaar wordt.

“Een open vraag. We willen u de vrijheid geven zelf een onderwerp aan te halen dat de afgelopen weken niet aan de orde is gekomen in de stellingen, maar wel belangrijk is voor uw partij. Zie het als een slotwoord. Wat wilt u nog graag delen met de lezers van Delft op Zondag?”

GroenLinks wenst iedere inwoner van Delft een fijn huis toe. Een huis dat goed is geïsoleerd en waar het comfortabel wonen is. Een fijne leefomgeving met veel groen en ruimte om in te spelen en te bewegen. Wij willen een stad zijn en blijven waar je, als je in armoede terecht komt, opgevangen wordt en dat steuntje in de rug krijgt om weer op eigen benen verder te kunnen gaan. We blijven ons daarom de komende tijd inzetten op het bouwen van betaalbare woningen voor iedereen. We zetten de aanleg van het warmtenet door, zodat we vele huizen in Delft duurzaam kunnen verwarmen. We werken samen met u en uw buurtgenoten aan een groenere buurt. We gaan het programma EMMA (Eerder Melden Minder Achterstand) verbreden en structureel financieren, waardoor we voorkomen dat mensen in armoede raken. Daarnaast blijven we ons inzetten voor een menselijke benadering bij de uitvoering van al het gemeentelijk beleid.

Wilt u ook een socialer én groener Delft voor iedereen? Stem 16 maart GroenLinks.