Dit is hét moment voor Delft om fundamentele keuzes te maken en te investeren in klimaat en milieu..

We willen niet alleen Delft maar ook de aarde leefbaar houden, dus we moeten nú fundamentele keuzes maken voor klimaat en milieu. GroenLinks staat daarbij voor daadkracht en rechtvaardigheid. Samen met de regio zijn er al keuzes gemaakt: Delft sluit aan op een regionaal warmtenet uit de haven, er komt een aardwarmtebron bij de TU en Delft zet vol in op isoleren en zonnepanelen. Juist deze keuzes maken dat Delft nu snelheid kan maken tegen de laagste kosten. Samen met bewoners en ondernemers wil GroenLinks deze keuzes vertalen naar concrete actie in de wijken, door samen een Klimaat Actie Plan op te stellen. Voor bewoners, door bewoners, afspraken maken over concrete acties voor het milieu: energie besparen, duurzame energie, schone mobiliteit, minder dierlijke producten, spullen hergebruiken en onze eigen omgeving vergroenen. Zo zetten we samen de schouders eronder om Delft ook in een veranderend klimaat leefbaar te houden. Duurzaam en rechtvaardig!

''Welk belang hecht uw partij aan sport binnen de gemeentegrenzen en wat wil uw partij komende collegeperiode bereiken op dit gebied?'.

In sport zoeken de bewoners van Delft hun uitlaatklep, gezelligheid en ontspanning. Gelukkig blijft de gemeente, ondanks de lastige financiële situatie, investeren in sport. Bovenal wordt de sport gedragen door grote groepen vrijwilligers. Onbetaalbaar! De samenwerking tussen sportvereniging en sociaal domein, het stimuleren van sport onder Delftenaren en het ondersteunen van sportverenigingen vormen samen een goede basis in het sportakkoord, waar GroenLinks dus volledig achter staat. Daarnaast zien we ook dat de samenleving verandert. Corona heeft de behoeft aan sporten en goed voor onszelf zorgen vergroot, vooral dicht bij huis. Onze buitenruimte moet uitnodigen tot bewegen. GroenLinks vind het belangrijk dat we bij herinrichting van de openbare ruimte plekken voor sport en spel meenemen. Sport is essentieel.

''De gemeente Delft moet meer investeren in de cultuursector”.

Delft moet ook na de coronatijd weer een bruisende stad vol culturele activiteiten worden, aantrekkelijk voor onze inwoners en bezoekers van buiten de stad. Delft investeert stevig in de cultuursector: er komt een nieuw gebouw voor het Filmhuis in de Spoorzone, het Rietveldtheater wordt ingrijpend verbouwd en verduurzaamd, het Prinsenhof wordt grootschalig verbouwd. Investeringen die passen bij Delft, stad van innovatie. Cultuurbeleving en -expressie moet voor iedereen toegankelijk blijven. Daarom heeft het hoge prioriteit om te investeren in de Delftse culturele organisaties, van groot tot klein, zodra de gemeente weer meer middelen beschikbaar krijgt. Cultuurmakers verdienen daarbij zekerheid en een eerlijke beloning. We geloven in de kracht van cultuur bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dat kan de samenhang in wijken een impuls geven. Wijkcentra kunnen een goede rol hierin vervullen als proeftuin of ontmoetingsplek. Cultuur is  het voedsel van onze ziel, draagt bij aan onze geestelijke gezondheid en biedt kansen om je te ontwikkelen als mens en als samenleving.