“ Samen de schouders zetten onder een duurzame stad. Oog en zorg hebben voor elkaar. Daar gaat het mij om. Daar zet ik mij voor in als raadslid. ”

Steeds meer mensen voelen de noodzaak om duurzamer te leven en zetten zich daarvoor in.

Bewoners en ondernemers hebben mooie ideeën en maken daar werk van. Ik geloof in een gemeente die daarin stimuleert, faciliteert, duidelijke grenzen stelt en het goed voorbeeld geeft. Daarom ben ik als raadslid graag in de stad en in gesprek met mensen om te ontdekken hoe we elkaar kunnen versterken. En waar nodig nemen wij daarover besluiten in de raad.
De gemeente heeft een bijzondere rol waar het gaat om kwetsbare mensen in Delft. Het is kwalijk dat in Delft mensen in armoede leven. Zij missen daarmee de aansluiting met hun omgeving. Dat vraagt zorg van ons allemaal en van de gemeente in het bijzonder.

Wat ik deze raadsperiode wil bereiken

Samen maken we de stad! Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente. En samen zijn we verantwoordelijk voor de stad: voor onze gezondheid, ons geluk en onze toekomst. Dit vraagt dat we goed luisteren naar elkaar, onze ambities delen en allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Als gemeenteraadslid zie ik mezelf als onderdeel van die samenwerkende stad en treed ik graag op als verbinder. Daarbij staat mij duidelijk een doel voor ogen: een duurzame stad waarin we eerlijk delen en waarin we het opnemen voor wie kwetsbaar is.

Als fractievoorzitter kan ik mij maximaal inzetten vanuit mijn rol als verbinder. Graag ga ik in gesprek en altijd onderzoekend wat mensen drijft en hoe wij iets moois kunnen maken van de stad!

  • Verdichtingsopgave: meer woningen, meer banen, meer groen
  • Schieoevers
  • Prinsenhof
  • Parkeren
  • Wijk: Schieoevers