Ik woon bijna 35 jaar in Delft en heb de stad op vele manieren leren kennen. Ik kwam naar Delft voor mijn studie, werkte in de horeca, vond mijn eerste baan bij Deltares, was voorzitter van de Stichting Centrummanagement en woon inmiddels alweer jaren met mijn vrouw en drie kinderen in een woongroep in het centrum van de stad.

Ik geloof in de kracht van mensen. Bewoners en ondernemers hebben mooie ideeën en maken daar werk van. Het is aan de gemeente om daarin te stimuleren, te faciliteren, duidelijke grenzen te stellen en het goede voorbeeld te geven. Daarom ben ik graag in de stad en in gesprek met mensen om te ontdekken hoe we elkaar kunnen versterken. Waar nodig nemen wij daarover besluiten in de raad.

De gemeente heeft een specifieke belangrijke rol waar het gaat om kwetsbare mensen. Het is kwalijk dat in Delft mensen in armoede leven. Het kan iedereen overkomen en het maakt dat je de aansluiting gaat missen met de omgeving. Dat moeten we zien te voorkomen. Dat vraagt zorg van ons allemaal en van de gemeente in het bijzonder.

Ik vind het een eer om namens GroenLinks wethouder te zijn voor de komende periode. Mijn portefeuilee omvat Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte. Daaronder vallen Klimaatadaptatie, Cultuur, Openbare ruimte, Parkeren, Delftse Hout en regionaal groen, Dierenwelzijn en biodiversiteit, Erfgoed, Grondzaken en vastgoed, Afval, Delft Noordoost, inclusief binnenstad.