Het is heel wat als je als kind van politieke vluchtelingen, opgegroeid in een zogenaamd mindere buurt van de stad, onderdeel uit mag maken van het hoogste bestuursorgaan van je stad. Ik zie het zelf als een grote verantwoordelijkheid en het motiveert mij om ook die stem in de raadszaal te laten klinken. Want Ik kom uit een gedeelte van de stad waarvan de mensen niet vaak aan de tafel van een wethouder zitten.

Ik ben een autonome geest die vaak een tegengeluid kan laten horen, wat ons als groep scherper maakt. Tegelijkertijd ben ik zelfstandig op mijn portefeuilles en weet ik de weg binnen het politieke speelveld goed te vinden. De komende jaren wil ik me blijven inzetten voor een economisch duurzaam en veilig Delft met een goed stadsbestuur, dat dichtbij haar inwoners staat. Met mijn ervaring dien ik het belang van onze partij en blijf in verbinding met de rest van de raad. Want weet je, politiek is ook heel vaak geven en nemen. Zeker niet ten koste van onze principes, maar als je net genoeg meebuigt, kun je daarna binnenhalen.

Armoede

Tijdens deze campagne houd ik me bezig met het thema armoede. Zelf werk ik voor de dienst Sociale Zaken van een grote gemeente. Het financiële welzijn van mensen gaat mij aan het hart. Werken is al langere tijd niet meer dé oplossing voor armoede. We hebben tegenwoordig ook veel te maken met mensen die heel hard werken en toch moeilijk rondkomen. Daarbij is het echt een misvatting dat je zelf veel invloed hebt op armoede: heel vaak overkomt het mensen. Op zo’n moment moet je er als overheid voor je inwoners zijn!

Voor het welzijn van onze stad is het ontzettend belangrijk dat we oplossingen bieden die armoede en daarmee de bestaansonzekerheid van mensen wegneemt. GroenLinks heeft zich de afgelopen vier jaar daar heel erg voor ingezet en dat blijven we doen. Daarvoor blijven we met inwoners van de stad en betrokken organisaties in gesprek. 
 

Meer weten over Deyar? Kijk hier en ontdek wat hem beweegt.

Onderweg met Deyar Jaff Afspelen op YouTube