Een beter Delft voor iedereen. Een Delft waar niemand achter hoeft te blijven en iedereen de mogelijkheden krijgt om in zijn of haar kracht te staan. Een veilige en aantrekkelijke Stad die bruist, zonder dat daarbij de leefbaarheid van haar burgers in het geding komt. Een sportief Delft met accommodaties die voldoen aan de wensen van haar bewoners en hen uitnodigt tot een gezonde levensstijl.

Wat ik deze raadsperiode wil bereiken

Aan Delft hebben we een parel die aantrekkelijk is voor veel bezoekers, zowel nationaal als internationaal. Dit kunnen we als stad beter in ons voordeel laten werken. De gezonde balans tussen economie en leefbaarheid moeten we hierbij niet uit het oog verliezen.

Buitenhof. De wijk waar ik ben opgegroeid en in mijn ogen een van de mooiere wijken van Delft. Een wijk die in veel opzichten behoefte heeft aan meer aandacht. Een wijk die niet altijd gehoord wordt en niet het voordeel heeft van een positief imago. In fysiek opzicht staat de wijk veel veranderingen te wachten. Ik wil met de bewoners van de wijk het gesprek aangaan. De verhalen aanhoren en behoeften boven water halen.

Ik geloof in de kracht van samen het gesprek aangaan. De komende 4 jaar wil ik hierdoor de politiek een stukje dichterbij de Delftenaar brengen.

 • Internationaal beleid
 • Economie
 • Openbare orde en toezicht
 • Toerisme
 • Veiligheid (politie)
 • Buitenhof
 • Poptahof
 • Beheer openbare ruimte 
 • Stedelijke vernieuwing (incl. achterstandswijken en leegstand)
 • Sport
 • Wijk: Buitenhof