In Delft zijn er ook burgers die zich niet altijd herkennen in het beleid van onze stad, of waarvoor de dagelijkse praktijk anders uitpakt dan door de gemeente bedoeld is. Ik was zo’n burger en wilde daarom graag mijn steentje bijdragen aan het helpen vormen van een beleid waar niet alleen ik maar ook anderen meer in het vizier van beleidsmakers kunnen komen. Dus besloot ik in 2017 deel te nemen aan de cursus: Ja ik wil in de politiek. Hierna werd ik door GroenLinks benaderd om binnen deze partij politiek actief te worden. GroenLinks is een partij die ruimte biedt aan een ieder, die met de eigen capaciteiten op ieders unieke wijze bijdraagt aan het menselijk en leefbaar houden van onze maatschappij. Na de gemeentelijke verkiezingen van 2018 werd ik raadscommissielid en twee jaar later werd ik raadslid. Ik zit nu in mijn tweede termijn en wil mij graag inzetten voor Delftse inwoners die in een kwetsbare situatie van stille armoede en eenzaamheid leven. Voor hen wil ik een roepende stem zijn zodat ook zij gezien kunnen worden.

Waar minima, ouderen, mensen met een beperking en/of burgers met een migranten-achtergrond behoefte hebben aan hulp, moet met de menselijke maat gekeken worden hoe de maximale en waar nodig zelfs uitzonderlijke hulp gefaciliteerd kan worden.
In deze termijn streef ik er nogmaals naar dat alle inwoners van Delft kunnen ervaren dat hun gemeente met ze meedenkt en ze probeert te helpen zonder overbodige bureaucratie en/of belemmerende regelgeving. Ook buiten de binnenstad, in onze wijken, wil ik dat burgers binnenboord blijven; niet om alleen het hoofd boven water te blijven houden, maar ook om door signalering van kansenongelijkheid meer toegang te krijgen tot voorzieningen die speciaal bedoeld zijn om hun vooruit te helpen.

Ik ben alom betrokken in Delft middels mijn werk, deelname aan maatschappelijke initiatieven en spirituele activiteiten. Graag zie ik dat alle burgers in Delft kunnen genieten van hun mooie stad. Dat ook degenen die van ver komen of als anders gezien worden in Delft een veilige thuishaven vinden zonder welke vorm van uitsluiting dan ook. Kijk om naar elkaar, is mijn motto!

De wijken Voorhof en Poptahof zijn mijn aandachtsgebieden, waar ik graag in contact kom met de bewoners en ondernemers. Altijd met het doel om samen Delft nog mooier te maken.

Portefeuilles:

  • Cultuur
  • Wijkparticipatie
  • Inclusiviteit en diversiteit
  • Armoedebestrijding
  • Werk en inkomen
  • Schuldhulpverlening
  • Integratie en Inburgering