Een Delft waar iedereen binnenboord is. Daar wil ik aan werken. Bewust heb ik voor Delft gekozen om te wonen en te ondernemen. Delft is een bruisende historische stad, maar ook een stad met vele mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling, met oog voor mens en natuur.

Als raadslid zie ik graag dat de duurzame ontwikkeling van Delft in dienst staat van de bewoners van deze stad. Ik zet me in als raadslid om burgers te helpen genieten van hun mooie stad.  Ik zie dat minima, ouderen en mensen met een migrantenachtergrond het in Delft vaak nog onnodig moeilijk hebben.

Ik streef ernaar dat alle inwoners van Delft kunnen ervaren dat hun gemeente met hun meedenkt en hun probeert te helpen zonder overbodige bureaucratie. In zo’n mooie stad als Delft moeten burgers blijdschap en tevredenheid uitstralen en zich thuis en veilig voelen.

Graag wil ik op lokaal niveau bijdragen aan een solidaire samenleving. Ik wil een stem zijn voor de groep die nu in armoede leeft en met weinig zorg en aandacht angstvallig stil blijft. Zo draag ik mijn eigen kernwaarden uit, en ook die van GroenLinks.

De wijken Voorhof en Poptahof zijn mijn aandachtsgebieden, waar ik graag in contact kom met de wijkbewoners en ondernemers. Altijd met het doel om het samen beter te doen.

  • Inclusiviteit en diversiteit
  • Wijkparticipatie
  • Sociaal domein
  • Wijk: Voorhof