Katinka gaf aan in de afgelopen tijd vele gesprekken gevoerd te hebben met tweede Kamerleden, kandidaten, afdelingen in het land en leden in verschillende samenstellingen. De zorg is groot. Het is goed om te delen dat we deze mogelijkheid tot gesprek met Katinka danken aan de vragen die onze fractie en wethouder actief hebben gesteld op landelijk niveau. In de raadsvergadering van 9 november heeft onze fractievoorzitter, Rinske Wessels, in haar betoog zich uitgesproken over waar GroenLinks voor staat. Ik kom hier later op terug.

Deyar Jaff, raadslid, heeft een tekst gemaakt waardoor het mede mogelijk is geworden om het volgende te schrijven: ‘Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we in omstandigheden leven waarin we samen kunnen reflecteren en kunnen nadenken over 'waarom, hoe en wat' we in onze toekomst vorm willen geven.  Op dit moment zijn er op verschillende plekken in de wereld mensen die letterlijk moeten vrezen voor hun leven en eerste levensbehoeften. We kunnen onze ogen niet sluiten voor het onrecht wat mensen aangedaan wordt en onze gedachten gaan uit naar hen, die slachtoffer zijn van geweld en onderdrukking. Een ideaal gaat niet hand in hand met het maken van slachtoffers, of dit nu Israëlische gegijzelden of Palestijnse slachtoffers zijn. Moord en massale bombardementen zijn gruwelijkheden, welke voor geen enkel doel goed te praten zijn.’ 

Juist dat vraagt van ons de sterke verantwoordelijkheid om op dit kleine stukje aarde met elkaar in verbinding te blijven, en met oprechte interesse te proberen elkaars standpunt zo goed als mogelijk te begrijpen. Onze oproep voor vandaag is dan ook, zoek met elkaar naar waar we het met elkaar beter kunnen maken, in plaats van de tegenstellingen aan te blijven wijzen. 

Zoals Rinske Wessels, onze fractievoorzitter, uitsprak in de slotzin van het GroenLinks-betoog tijdens de Algemene Beschouwingen op 9 november (zie het artikel hieronder, red.): ‘In onze ideale wereld heeft geweld geen plaats.’

We nodigen ieder van jullie van harte uit om jullie betrokkenheid met ons te blijven delen.