Werkbezoek GroenLinks Delft aan DOEL
Werkbezoek GroenLinks Delft aan DOEL

Werkbezoek bij DOEL: Bijzonder waar nodig

Op vrijdagmiddag 4 juli is GroenLinks op werkbezoek bij DOEL voor een kennismaking met dagbesteding en re-integratie voor mensen met een psychiatrische en psychische achtergrond. We bezoeken de tuin. Deelnemers vertellen over hun werk in de tuin en we spreken met ervaringsdeskundige medewerkers van GIDS. Anja van Driel, manager van DOEL vertelt over de nieuwe ontwikkelingen. DOEL bereidt zich voor op de transitie van dagbesteding naar de gemeente door een aanbod te ontwikkelen in de wijken en deelnemers een werkplek te bieden in de maatschappij, zoals in Molen de Roos. Een grote zorg is dat de functie van dagbesteding en de voor deze doelgroep nodige deskundige professionele ondersteuning door de gemeente wordt onderschat. Er wordt te makkelijk gedacht dat deze mensen wel gewoon naar het wijkcentrum kunnen en deel kunnen nemen aan activiteiten en initiatieven van vrijwilligers.

Bijzondere tuin
Op het Joristerrein is een mooie tuin, een kas, boerderij en een winkel waar je o.a. verse groente, eieren en ter plekke gekweekte plantjes kan kopen. Per dagdeel zijn er 30 deelnemers werkzaam op de tuin en er zijn twee professionele begeleiders. Het bijzondere is dat de tuin cliëntgestuurd georganiseerd  is. Een aantal deelnemers draait op gelijkwaardig niveau mee in het team met de professionele begeleiders om de tuin te runnen. Wat niet zichtbaar is, is dat er heel wat bij komt kijken om alle deelnemers in de tuin te begeleiden en te leren participeren. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen: “Kom laten we vanmiddag de heg even gaan snoeien”. Op grote klussen worden de deelnemers eerst mentaal voorbereid. In de tuin werken deelnemers van allerlei niveaus, van deelnemers die in een re-integratietraject zitten om te gaan werken bij een hovenier tot deelnemers die van achter naar tussen de geraniums begeleid worden. Deze samenstelling zorgt er voor dat de deelnemers ook elkaar helpen en van elkaar kunnen leren.

Wat niet zichtbaar is
De tuin en andere vormen van dagbesteding zijn een middel om mensen met een psychiatrische achtergrond te leren herstellen en naar vermogen participeren. Voor sommigen betekent dit dat ze altijd de beschermde omgeving van dagbesteding nodig zullen hebben. Voor anderen kan het een opstap zijn naar (vrijwilligers)werk. Een tuin, fiets of timmerwerkplaats voor verschillende doelgroepen ziet er voor een buitenstaander hetzelfde uit. Wat er achter gebeurt, hoe mensen zich er ontwikkelen en wat voor begeleiding ze hierbij nodig hebben is niet met elkaar te vergelijken.

GIDS helpt participeren
GIDS-medewerkers coachen andere GGZ-cliënten bij het gesprek bij het Startpunt Wonen Zorg en Welzijn en DOEL Participatie. GIDS geeft informatie en voorlichting over psychiatrische ziekten o.a. op scholen en in buurthuizen. De medewerkers zijn ervaringsdeskundige vrijwilligers en organiseren alles zelf met op de achtergrond ondersteuning van een professioneel begeleider. Het gebeurt vaak dat medewerkers voor een dag of periode niet in staat zijn om te komen vanwege hun ziekte. De organisatie is hier op ingesteld. Met elkaar wordt er voor gezorgd dat toch alle afspraken kunnen worden nagekomen. Hierdoor biedt GIDS een mogelijkheid om te participeren voor mensen die geen regulier werk kunnen doen, maar wel een mentale uitdaging nodig hebben.