Vanaf 27 maart 2014 ben ik raadslid in Delft. Al lange tijd ben ik actief voor GroenLinks Delft. Sinds een aantal jaar zit ik in de werkgroep Sociaal Domein. Voorheen was ik bestuurslid en in de periode van 1994-1998 vertegenwoordigde ik de fractie als commissielid. Ik werk als Senior Adviseur bij Zorgbelang Zuid Holland. Totdat ik in de raad kwam, zat ik in de begeleidingscommissie van het Instituut Sociaal Raadslieden. Met de grote veranderingen in de zorg en participatiewet wil ik mijn kennis inzetten en me sterk maken voor een gezonde en sociale samenleving. Expertise heb ik met name op het gebied van het sociaal domein: veranderingen in zorg, welzijn en de participatiewet. Daarbij heb ik veel kennis van en ervaring met beginspraak, inspraak, cliƫnten en burgerparticipatie. Op een heel ander terrein heb ik kennis op het gebied van afvalverwerking en scheiden van afval.

  • Sociaal Domein