Dat is een vraag die ik als raadslid regelmatig krijg. GroenLinks vindt dat er meer duidelijkheid moet komen waar mensen die hulp nodig hebben terecht kunnen. Wanneer moeten ze naar Delft voor Elkaar en wanneer moeten ze naar 14015 bellen? Er zijn tal van websites Participe, MEE, Delft voor Elkaar, Keerpunt, participatiekaart, zorg voor elkaar en de website van de gemeente. De gemeente streeft naar één toegang voor de Jeugdhulp, Participatiewet en maatschappelijke ondersteuning. Voor een burger die hulp zoekt is dit nog nauwelijks zichtbaar en moeilijk uit te leggen.

Het Keerpunt dat bedoeld is als voorlichtingscampagne over alle veranderingen met tal van goede voorbeelden valt nauwelijks op als je zoekt op de website van de gemeente. En dat voor een website waar Delft trots op is en als goed voorbeeld is overgenomen door zes andere gemeenten uit de regio (Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Midden Delfland, Rijswijk, Westland).

In de commissie Sociaal Domein van 29 september pleitte GroenLinks er voor dat Delft voor Elkaar en de gemeente de informatie voor Delftenaren meer in samenhang verstrekken. Door meer uit te gaan van hoe mensen hulp zoeken en de informatie in begrijpelijke taal hier op aan te laten sluiten kan hier nog een flinke verbeterslag in worden gemaakt.

Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die niet zelf de weg weten te vinden en hier ondersteuning bij nodig hebben. Een groot deel kan door goede beschikbare informatie zelf direct de weg naar Delft voor Elkaar of de gemeente vinden. Het stelt ook mantelzorgers en vrijwilligers beter in staat een ander te helpen. Dit betekent dat minder mensen onnodig naar 14015 bellen en moeten worden doorverwezen van de een naar de ander.