Vooraf

Of de scholen moeten verhuizen naar één centrale plek bij de kinderboerderij is voor GroenLinks geen uitgemaakte zaak. Uitgangspunt van GroenLinks is en blijft dat we willen wat het beste is voor de bewoners van Tanthof. Van jong tot oud. We willen dat de kinderboerderij en kindertuinen de Boterbloem blijven bestaan. We vragen ons af of er nog wel genoeg plek en groen overblijft met één groot schoolgebouw op de huidige plek van de kinderboerderij en kindertuinen. Als het aan GroenLinks ligt komt er een autovrije zone, zodat de ruim duizend leerlingen veilig te voet en te fiets naar school gaan. Een haalbaarheidsonderzoek geeft straks meer duidelijkheid of dit allemaal kan. Er is nog niets beslist en er is alle gelegenheid om je mening te geven.

Wat is er aan de hand in Tanthof?

Toen Tanthof werd aangelegd, werden er drie basisscholen bij elkaar gebouwd in Tanthof Oost en drie basisscholen in Tanthof West. Maar inmiddels wonen er veel minder kinderen in de wijk. Er is nog maar behoefte aan drie scholen voor heel Tanthof.

De drie onderwijsstichtingen, voor het christelijke, katholieke en openbare onderwijs, willen deze scholen samenbrengen op een centrale plek in de wijk, zodat zij onder andere de gymzaal, de aula en de bibliotheek met elkaar kunnen delen. Op deze manier zouden zij ook voorzieningen kunnen teruggeven aan de wijk. Zij hebben de gemeente gevraagd of daar plek voor is.

De gemeente kijkt of dit mogelijk is. Ze doet een haalbaarheidsstudie voor een locatie bij de Kinderboerderij Tanthof en Kindertuinen de Boterbloem. Er zijn zorgen in de wijk hierover. Verdwijnt een geliefde en bovendien groene plek? Is het verkeer niet onveilig met zoveel leerlingen op één plek?

We snappen deze zorgen. Daarom beantwoorden we deze vragen. Over de situatie, én ons standpunt.

Waarom kunnen de scholen niet op de huidige locaties blijven?

Er is nog niets besloten, dus dit kan nog. Omdat de scholen verouderd zijn, moeten de gebouwen opgeknapt of vernieuwd worden. Als er nieuwe schoolgebouwen komen, dan zou dat misschien op één plek in het midden van de wijk kunnen. Dat willen de scholen graag. De haalbaarheidsstudie geeft een indruk hoe dat eruit zou gaan zien.

GroenLinks heeft steeds gezegd: bij het maken van een keuze moeten we kijken wat goed is voor de wijk Tanthof als geheel. Want er is bijvoorbeeld ook behoefte aan woningen voor ouderen en het is belangrijk dat de winkels een gezonde toekomst hebben. Ook willen wij de kinderboerderij en de kindertuinen behouden.

Verder vindt GroenLinks het beter als er geen aparte scholen zijn voor katholieke en protestante kinderen. GroenLinks ziet veel liever samenwerkingsscholen waar kinderen uit de wijk met elkaar op dezelfde school kunnen zitten.

Wil GroenLinks de kinderboerderij en kindertuinen sluiten?

Nee, absoluut niet. De kinderboerderij is een geliefde plek waar veel Delftenaren van jongs af aan komen. De tuinen zijn een prachtige manier om kinderen kennis te laten maken met de natuur. GroenLinks Delft vindt dat de kinderboerderij en de kindertuinen behouden moeten blijven.

Het idee van scholen in een groene omgeving, waar kinderen kunnen spelen en leren in het groen is aantrekkelijk en het uitzoeken waard. Zou dat echt kunnen op deze plek?

Wat is de status van de plannen? Kunnen bewoners een inbreng hebben?

Natuurlijk! En in de afgelopen tijd hebben veel bewoners dat ook al gedaan. GroenLinks vindt het bij alle ruimtelijke plannen van groot belang dat bewoners vanaf het begin kunnen meepraten. Dat noemt GroenLinks ‘Beginspraak’. Dit geldt als basisregel voor alle plannen van de gemeente Delft.

Er worden in het haalbaarheidsonderzoek schetsen gemaakt over wat het betekent voor de plek bij de kinderboerderij als daar drie scholen worden gebouwd. Deze schetsen worden samengevoegd met de onderzoeken die al eerder zijn gedaan. Daarna kijkt de gemeenteraad naar de uitkomsten.

Het is belangrijk dat inwoners van Tanthof aan de gemeente en de gemeenteraad vertellen wat zij daarvan vinden en vooral waarom. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, bespreekt de gemeenteraad de plannen in de commissievergadering. Bewoners kunnen inspreken tijdens deze vergadering om hun mening te geven.

Kortom: er is dus nog alle gelegenheid om je mening te geven. En deze laten we absoluut mee wegen in ons standpunt.

 Is GroenLinks wel in gesprek gegaan met de bewoners van Tanthof?

Ja, zeker! We gaan regelmatig in gesprek met bewoners in Tanthof en de organisaties waarin bewoners actief zijn, ook buiten de standaard Beginspraak om. Zo hebben we gesproken met de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft, Natuurlijk Delfland en natuurlijk Kinderboerderij Tanthof en Kindertuinen de Boterbloem.

 Wil je nog iets kwijt of heb je vragen over deze situatie? Neem dan contact op met de fractie.