Susanna, hoe ben je bij GL-Delft terechtgekomen?

Door Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Daar werd ik een jaar of vier geleden actief. Ik zat onder meer in de landelijke commissie onderwijs. Met het huidige commissielid in Delft Sem Grootscholten maakte ik een visiestuk over de brede brugklas. Ik studeer in Delft. Na mijn bachelor nanobiologie heb ik een jaar lesgegeven en nu studeer ik voor de master evolutiebiologie. Mijn activiteiten bij Dwars waren mede door corona stil komen te liggen en ik wilde weer iets doen om maatschappelijk betrokken te zijn. Ik keek op de website van de afdeling van GroenLinks Delft. De werkgroep Sociaal Domein sprak me aan en toen bleek dat die op dat moment plat lag, heb ik het met Sem en de huidige afdelingsvoorzitter Carla Frayman weer opgestart.

Wat doet de werkgroep Sociaal Domein?

We zijn met twee thema’s aan de slag gegaan: armoede en jeugdhulp. Natuurlijk speelde bij deze keuze een rol dat het politiek actuele thema’s zijn, maar daarnaast gingen we uit van ieders persoonlijke interesse. Tot de zomer ben ik de voorzitter van de werkgroep. We komen met ideeën en visies die bruikbaar moeten zijn voor de fractie. De werkgroep is dus ondersteunend aan de raads- en commissieleden: ze leest op verzoek mee met stukken en dossiers. De leden kunnen ook prioriteit of belang van mogelijke thema’s aangeven.

Het armoede-groepje heeft interviews gehouden met mensen die ervaring hebben met armoede. Verder zijn er veel politieke documenten doorgeploegd en samengevat, steeds met in het achterhoofd de armoede-nota van de gemeente en de GroenLinks-visie. Onder meer willen we benadrukken dat armoede niet alleen over gebrek aan financiële middelen gaat, maar ook over het niet gehoord worden en het niet erkennen van talent

Het jeugdhulpgroepje werkt het idee van de ‘beweging van nul’ uit voor de Delftse situatie. De beweging van nul streeft naar nul-doelen: dat zijn ambitieus opgestelde doelen met het idee dat als we streven naar het beste scenario, dit dwingt tot ambitieus en creatief beleid. Een voorbeeld van een nul-doel is het doel dat geen enkel kind uit huis hoeft te worden geplaatst. Het heeft trouwens best lang geduurd voor we scherp hadden hoe jeugdhulp geregeld is in de stad, omdat Delft inkoopt samen met andere gemeenten. Contact met Peter Dijkshoorn, landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel (bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft ons verder geholpen, evenals gesprekken met mensen uit de Jeugdzorg. Dit subgroepje is uitgekomen bij het idee van een ‘beeldvormende sessie’ in de Raad. Of die sessie plaats gaat vinden is nog onduidelijk.

Hoe kunnen leden en geïnteresseerden mee gaan doen?

De werkgroep is klein en hoe het er na de zomer uit gaat zien is nog onduidelijk. Bewust hebben we onze thema’s vorig najaar zo ingeperkt dat er na een tijdje ruimte is voor nieuwe ideeën. Onze werkwijze was ook een beetje een experiment.  We zijn op zoek naar mensen die de werkgroep willen versterken en die zich voor een nieuw, nog te bepalen projectje willen inzetten. Zoals gezegd is er ruimte voor eigen interesses en ervaring. Dus bij deze de oproep: kom erbij, doe mee!

Interesse? Stuur een e-mail naar de werkgroep: sociaaldomein@groenlinksdelft.nl .