Onze stad staat op deze internationale dag van de Global Goals vol in de landelijke aandacht: de SDG coördinator Nederland, Sandra Pellegrom, komt er speciaal voor naar De Papaver, mét de SDG bus. Ze wordt, samen met wethouder Global Goals Brandligt, geïnterviewd.

Je bent van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn: De Papaver, 25 september, rond 12h45.

Expo “One Planet” in de Papaver

De expo “One Planet”, georganiseerd in samenwerking met  Delft4GlobalGoals gaat over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Global Goals of SDG’s (Sustainable Development Goals). Ze vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda voor een duurzame én eerlijke wereld. In “One Planet” maak je kennis met de doelen, de uitdagingen, de mogelijke oplossingen en de mensen en organisaties die zich inzetten. Je wordt uitgedaagd om mee te denken en mee te doen.

Motie Global Goals

Zo wordt een deel van de motie uitgevoerd die GroenLinks indiende, samen met de ChristenUnie, CDA en PvdA, en met ondersteuning van Stip. De Global Goals kregen in 2018 in Delft al een prominente rol in het coalitieakkoord en het bestuursprogramma. Daarmee werd Delft opgenomen op de Global Goal website van VNG, als goed voorbeeld voor andere gemeenten.

Onze stad bruist van de initiatieven van inwoners, organisaties, kennisinstellingen en bedrijven rondom de Global Goals of SDG’s. Geheel in de geest van de Global Goals, met de nadruk op samenwerking, verbindingen en partnerschappen. Op 25 september 2020 lanceerden inwoners de website delft4globalgoals.nl. Kortom, de gemeenteraad was (weer) aan zet en sloot aan bij de initiatieven van de stad, met de motie op 5 november 2020.

Beeldvormende activiteit Global Goals voor raadsleden

Op 16 september a.s. gaan de raadsleden in gesprek met elkaar over de Global Goals. Waar staan we nu? Hoe willen we verder vormgeven aan Delft Global Goal Gemeente? Welke kansen biedt de actie “raadsleden adopteren één (of meer)  Global Goal(s)” t.b.v. zichtbaarheid in de stad en verbinding met elkaar én met de stad? Welke rol kunnen de Global Goals in het gemeentelijk beleid spelen?

Alle Global Goals hebben namelijk subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale overheden. Op 25 september 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de Global Goals, net als alle andere lidstaten van de VN. Dit geldt voor het Nederlandse beleid, zowel binnen als buiten Nederland. Met meer dan de helft van de subdoelen relevant voor het lokaal beleid, spelen gemeenten een cruciale rol bij Global Goals.

In Delft organiseert Delft4GlobalGoals diverse activiteiten. Denk aan een wandeling Global Goals, een tentoonstelling over koffie en Global Goals in de Botanische Tuin of een foto-expo over Delftenaren die zich inzetten voor Global Goals. Meer weten?:  delft4globalgoals.nl.