Social return Parelfonds

GroenLinks vindt dat alle Delftenaren moeten kunnen meeprofiteren van de investeringen uit het Parelfonds. GroenLinks wil daarom de werkloosheid onder laaggeschoolden verminderen door een social return te vragen bij investeringen die vanuit het Parelfonds worden gedaan. In de raad van 30 juni heeft GroenLinks hiervoor een motie ingediend, die met brede steun is aangenomen. Op deze manier komen ook mensen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt aan het werk.

Voor de gemeente Delft is social return al gebruikelijk, maar de investeringen uit het Parelfonds zullen veelal worden gedaan samen met andere partijen. Dan is het belangrijk om deze partijen uit te leggen hoe social return werkt en erop aan te dringen dat zij meedoen. Een ‘social return’ betekent dat wanneer een opdracht wordt aanbesteed, de opdrachtnemer een bepaald percentage van de opdrachtsom moet besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiairs.

In Delft is het percentage werkloosheid onder laaggeschoolden hoger dan in de rest van de regio. De werkloosheid in Delft is 8% en in de Buitenhof is dit percentage zelfs 24%. In de kadernota ‘Rijke historie, nieuw elan’ wil de gemeente de werkgelegenheid op alle niveau’s aanpakken. Investeringen in de technische kenniseconomie leiden echter niet vanzelfsprekend tot werkgelegenheid voor laaggeschoolden. In de praktijk komen laaggeschoolde banen door verdringing van hoger geschoolden en studenten, die ook in hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien, slechts gedeeltelijk beschikbaar voor laaggeschoolde werkzoekenden.

GroenLinks vraagt om deze extra laaggeschoolde werkgelegenheid eerlijk te verdelen.  Door middel van een social return wordt geïnvesteerd in langdurig werklozen met een lage opleiding. Dat levert een besparing op in uitkeringsgeld voor de gemeente, maar nog veel belangrijker, nieuw elan in het leven van Delftenaren die weinig kans maken op de arbeidsmarkt.