Scholen, groen én kinderboerderij kan dat wel?
GroenLinks vindt een groene campus met een kinderboerderij, kindertuinen en waterspeeltuin een aantrekkelijke combinatie. Een vervolg van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van een basisschool met ca. 1000 leerlingen op de plek van de kinderboerderij moet uitwijzen of dat kan. GroenLinks is oprecht benieuwd of dit wel past en er dan ook nog wel voldoende ruimte overblijft voor de kindertuinen, kinderboerderij en waterspeeltuin en of die oplossing wel veilig is.

Autovrije zone op de fiets en lopend naar school
De gemeente heeft op verzoek van GroenLinks toegezegd om in het vervolgonderzoek mee te nemen of een autovrije zone van 400 meter rondom de scholencampus te realiseren is. Dan maken we er een kindvriendelijke en verkeersveilige zone van. Door de Kiss&Ride plekken uit het plan te schrappen, kan de ecologische zone volledig behouden blijven.

Samenwerkingsscholen op de huidige locaties
De basisscholen willen tussen Oost en West Tanthof op één locatie samen in één gebouw, zodat zij allerlei voorzieningen kunnen delen. Als het vervolgonderzoek aangeeft dat dit niet kan op de plek van de kinderboerderij, dan zullen de scholen toch echt met een plan B moeten komen. GroenLinks vindt samenwerkingsscholen een goede oplossing. Kinderen van verschillende religies uit dezelfde wijk zitten dan dicht bij huis op dezelfde school. Zo leren ze spelenderwijs met elkaar omgaan in een diverse samenleving. Kinderen hoeven dan ook niet meer naar de andere kant van de wijk om naar hun school te gaan.

Integrale afweging voor een toekomstbestendig Tanthof
Een motie van GroenLinks heeft er voor gezorgd dat de gemeenteraad pas een besluit neemt als we een integrale afweging kunnen maken voor een mooi en toekomstbestendig Tanthof. Zo kunnen op de huidige schoollocaties seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen in Tanthof kunnen blijven wonen. GroenLinks neemt geen definitief besluit zonder eerst kennis te hebben genomen van alle onderzoeken, alle suggesties van bewoners en de voorstellen van de gemeente.

"GroenLinks is warm voorstander van voorzieningen als kindertuinen, kinderboerderij en waterspeeltuin"

School groen zonnepanelen moestuin
Kinderboerderij

“GroenLinks vraagt zich af of er nog wel voldoende ruimte voor de kinderboerderij over blijft.”