Je kunt je voor dit netwerk aanmelden bij Ingrid Lips, i.lips@groenlinksdelft.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een eerste verkennende bijeenkomst in september.

Ruimte voor activiteiten door en voor bewoners in de wijkcentra

Kees Fortuin en Mariska van Keulen van het Dwarsverband in Utrecht vertelden ons op 16 juni hoe ze in Utrecht bewoners ondersteunen bij zelfbeheer van buurthuizen en het organiseren van activiteiten in buurthuizen en wijkcentra. Zij gaven Delft de volgende tips:

  1. Zet bewoners centraal (ze zijn te vaak het laatste i.p.v. het eerste puzzelstukje).
  2. Wees uitnodigend.
  3. Maak het makkelijk om activiteiten te organiseren, faciliteer hen hierin.
  4. Geef het ruimte.
  5. Neem de tijd (Het is soms een zoekproces).

Tijdens de bijeenkomst is in de verschillende groepjes o.a. het volgende naar voren gebracht:

Ga uit van de energie die er al is in de wijk. Ga in gesprek met bewoners over de activiteiten die zij zelf willen organiseren. Dit vraagt veel maatwerk per wijk.

Het gaat niet altijd vanzelf om mensen van verschillende achtergronden, culturen en leeftijden bij elkaar te brengen. Het werken aan diversiteit vraagt ook voortdurend aandacht om er voor te zorgen dat bewoners zich open willen stellen voor iemand die van buiten komt.

Van de wijkcentra kun je een soort dorpsplein of ontmoetingsplein maken door niet alleen de energie van de wijk naar binnen te halen, maar ook door meer naar buiten te treden en het contact te leggen met de wijk.

Als je als gemeente wilt dat bewoners zelf activiteiten in de wijkcentra organiseren, dan zul je hen hier letterlijk de ruimte voor moeten geven.

Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst lees je hieronder.