Over de bomen bij de Bagijnestraat

Afgelopen week hebben wij veel vragen gekregen over de kap van bomen bij de Bagijnestraat vanwege de aanleg van parkeerplekken en wat GroenLinks daarvan vindt.

GroenLinks vindt het erg slecht dat er bomen worden omgezaagd voor de aanleg van parkeerplaatsen. Dat is sowieso een slecht idee, maar in dit geval wel in het bijzonder omdat er op korte afstand een parkeergarage is met voldoende plek en omdat de Bagijnestraat niet erg geschikt is voor autoverkeer. Het idiote is dat het de regels van de gemeente Delft zijn die de bouwer van de appartementen ertoe verplicht om deze parkeerplaatsen aan te leggen.

Om deze reden heeft de GroenLinks-fractie samen met andere partijen een motie ingediend om deze regels aan te passen. Voortaan wordt de aanleg van parkeerplaatsen integraal afgewogen samen met groen, klimaatadaptatie, stedenbouw en inbreng vanuit de buurt. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen door de raad. Daarmee is voor de toekomst voorkomen dat een dergelijke situatie nog eens voor komt.

Dan is er natuurlijk nog steeds de situatie aan de Bagijnestraat en daar zat de gemeenteraad in een lastig parket. Het is onze rol om regels op te stellen en daarmee duidelijkheid en een gelijk speelveld te bieden voor mensen die in de stad iets willen ontwikkelen. In het geval van de Bagijnestraat heeft de bouwer van de appartementen, geheel volgens deze regels, een lange procedure doorlopen, inclusief een bezwaarprocedure.

Nu de procedure is doorlopen en de vergunning is verleend is het de vraag of de gemeenteraad zich alsnog over een dergelijke specifieke situatie moet uitspreken. Hoezeer GroenLinks ook tegen de kap van deze bomen is, heeft de fractie geoordeeld dat het de raad niet past om met een formeel instrument als een motie de wethouder te vragen om in een specifiek geval van de regels af te wijken. Wél heeft GroenLinks tijdens de raadsvergadering maar ook daarbuiten de wethouder opgeroepen om alle ruimte te nemen om tot een verstandige oplossing te komen.

GroenLinks is er enorm mee bezig om in onze stad het groen nog beter te beschermen en liefst uit te breiden, parkeernormen aan te passen en bij het maken van plannen de buurt te betrekken. En dat lukt ook. Het steekt ons dan ook enorm dat in het geval van de Bagijnestraat de formele regels in de weg stonden om het goede te doen. Wij begrijpen de teleurstelling en woede in de buurt helemaal en blijven er bij het College op aandringen om haar ruimte te pakken om toch tot een goede oplossing te komen.