Een foto van een smeulende sigaret op de grond

Op weg naar rookvrije binnenstad Delft?

De binnenstad van Delft wordt een rookvrije zone. Te beginnen met het autoluwe gebied. Tenminste, als de Scholieren In De DelftsE Raad oftewel SIDDER het voor het zeggen hebben. De beslissing van de SIDDER-raad is bizar actueel. Nu we massaal thuis moeten blijven, komen we erachter hoe de openbare ruimte dicht bij huis, in de stad, een belangrijke rol kan spelen. Voor onze gezondheid en welzijn. Door schone, rookvrije lucht bijvoorbeeld. GroenLinks hoopt daarom dat de gemeenteraad zich laat inspireren door de scholieren.

De SIDDER vergaderingen vinden jaarlijks plaats. In de voorbereiding hierop, hebben de leerlingen uit de bovenbouw van het Stanislascollege contact met diverse politieke fracties van de gemeenteraad om te praten over het werk als raadslid en het voorstel dat tijdens de SIDDER-vergadering behandeld wordt. Zo bogen de leerlingen zich op vrijdag 17 april 2020 over het fictieve voorstel om een algeheel rookverbod in te stellen in het autoluw gebied.  Dit is geïnspireerd door het geamendeerde initiatiefvoorstel “Delft naar een rookvrije generatie”, dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van februari 2019 aangenomen heeft.

De SIDDER-GroenLinksfractie wist een toezegging van de SIDDER-wethouder – STIP Raadslid Marnix Weiler – binnen te halen.  Om kinderen te betrekken en te laten meedenken. Net als in de “echte” raad van 2019 toen het GroenLinks/PvdA-amendement “Mét kinderen in Delft naar een rookvrije generatie” kinderparticipatie toevoegde aan het initiatiefvoorstel. Ook bij de rest van de SIDDER-fracties waren de standpunten van de diverse politieke partijen goed herkenbaar. De scholieren ervoeren hoe democratie werkt. Dankzij amendementen en moties werd het voorstel verbeterd. Zo kwam er een evaluatie, rookhokjes en maatregelen om gedrag informeel te beïnvloeden. SIDDER-raadsvoorzitter – GroenLinks-wethouder Stephan Brandligt - complimenteerde de scholieren voor de gedisciplineerde digitale vergadering, ondanks het levendige debat met vele interrupties.

Wellicht inspireert deze SIDDER-sessie de echte raadsleden, aldus de leraar bij het afsluiten van de middag. “Wat willen we met de fysieke leefomgeving? Hoe vertalen we dit in de omgevingsvisie en omgevingsplan?”

Dit zijn de vragen die ik meeneem. Zeker we nu met zijn allen door Corona (her-)ontdekken hoe belangrijk de openbare ruimte is voor onze gezondheid en ons welzijn.

GroenLinks stelt centraal dat mens en dier zich prettig voelen in de openbare ruimte. Dat kunnen we waarmaken door de ruimte kindvriendelijk vorm te geven, autoluwe gebieden uit te breiden, ruimte voor sport en beweging te bieden, en de nadruk te leggen op voetgangers, fietsers, (meer) groen én schone rookvrije lucht.